Nieuwe techniek om Alzheimer op te sporen

Nieuwe techniek om Alzheimer op te sporen

Nieuwe techniek om Alzheimer op te sporen

Onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge zijn bezig met de ontwikkeling van een methode om Alzheimer in een vroeg stadium te herkennen, zo meldt Metro vandaag naar aanleiding van een artikel in The Times. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van virtual reality (VR) om geheugenproblemen vast te stellen.

De manier waarop Alzheimer zich uit kan per persoon verschillen, en de eerste symptomen zullen dan ook niet bij alle patiënten hetzelfde zijn. Wat in de beginfase van de ziekte echter vaak wordt gezien, is dat mensen problemen krijgen met oriëntatie. Er ontstaat bijvoorbeeld verwarring over waar iemand zich bevindt, waar hij of zij naartoe moet of men weet de weg naar de betreffende locatie niet meer te vinden.

Virtuele navigatie

In het onderzoek van de Universiteit van Cambridge is met name deze eigenschap onderzocht; hierbij zijn mensen met geheugenproblemen getest op hun vermogen om door een virtuele wereld te navigeren. De proefpersonen kregen een VR-headset op en werden getest op hun (ruimtelijke) geheugen. Daarnaast werden enkele fysiologische metingen gedaan en werden MRI-scans gemaakt om de mate van Alzheimer in te schatten.

Het onderzoek is tot nu toe uitgevoerd met een klein aantal proefpersonen: in totaal 45 mensen met geheugenklachten, waarbij er van 26 mensen ook fysiologische data beschikbaar was en 12 mensen fysiologische kenmerken van Alzheimer hadden. Verder was er een controlegroep van 41 gezonde proefpersonen. De resultaten zijn echter veelbelovend en bieden perspectief voor vervolgonderzoeken.

Alzheimer vermindert prestaties

Bij de proefpersonen die fysiologische kenmerken van Alzheimer vertoonden, was de virtuele navigatietaak in 90 procent van de gevallen voorspellend voor het hebben van Alzheimer. Bij de traditionele cognitieve testen (op papier) die tot nu toe gebruikt worden om de ziekte vast te stellen, werd Alzheimer in niet meer dan 57 procent van de gevallen herkend. Verder werd er in het onderzoek een verband gevonden tussen de prestaties bij de navigatietaak en het volume van een hersengebied dat betrokken is bij ruimtelijke oriëntatie, en dat bij Alzheimer vaak aangetast raakt.

De huidige bevindingen kunnen bijdrage aan het verbeteren van technieken om Alzheimer al op een eerder moment vast te stellen. Nu kan het soms wel een jaar of vier duren voordat een patiënt de diagnose krijgt. De onderzoekers hopen dat het straks mogelijk wordt om met een app het gedrag en de navigatie van mensen in hun eigen omgeving te registreren, en zo afwijkingen te signaleren die kunnen duiden op een beginstadium van Alzheimer of dementie in het algemeen.

Het volledige artikel van het wetenschappelijke onderzoek is beschikbaar op de website van het tijdschrift Brain.

Geen reactie's

Geef een reactie