Nieuwe bekostiging ggz per 2022 definitief van kracht

Nieuwe bekostiging ggz per 2022 definitief van kracht

Nieuwe bekostiging ggz per 2022 definitief van kracht

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis heeft afgelopen week het definitieve besluit genomen om vanaf 2022 gebruik te maken van het zorgprestatiemodel voor de bekostiging van de ggz en fz. Hiermee moet het declareren van de geleverde zorg eenvoudiger worden en een vermindering in administratieve lasten geven.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Blokhuis het volgende:

“Naar aanleiding van het advies van de NZa en de ontvangen uitwerking heb ik samen met de minister voor Rechtsbescherming besloten om per 2022 het Zorgprestatiemodel in te voeren als nieuwe bekostiging voor de geneeskundige ggz en de fz, samen met de registratie van een verbeterde zorgvraagtypering. Over het voor de zorgvraagtypering te hanteren model zal de NZa later een besluit nemen. Voor de fz zal een parallel ontwikkelpad worden doorlopen, waarin een fz-specifiek typeringsmodel wordt uitgewerkt, waarin de term ‘recidiverisico’ centraal staat. Daarbij wordt zo veel mogelijk de aansluiting gezocht bij de ontwikkeling van het typeringsmodel van de geneeskundige ggz om de keten van zorg en veiligheid zo vloeiend mogelijk te laten lopen.”

De website zorgprestatiemodel.nl meldt dat de NZa dit najaar een besluit zal nemen over de precieze uitwerking van de zorgvraagtypering. Ook laten zij weten dat in de Rijksbegroting van afgelopen Prinsjesdag al rekening is gehouden met het nieuwe bekostigingsmodel:

“De uitgaven voor ggz in 2021 zijn 1,25 miljard lager geraamd. De verlaging is een administratief gevolg van het afsluiten van de oude bekostiging op 31 december 2021. Doordat de zorgprestaties straks sneller kunnen worden afgerekend, worden de uitgaven vanaf 2022 op een andere manier berekend. Per saldo is er niet minder geld voor zorg beschikbaar”, schrijft zorgprestatiemodel.nl.

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom het zorgprestatiemodel? Dat kan door je in te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Geen reactie's

Geef een reactie