Nieuw: online Evaluatieondersteuning voor evalueren in de ggz-behandeling

Nieuw: online Evaluatieondersteuning voor evalueren in de ggz-behandeling

Nieuw: online Evaluatieondersteuning voor evalueren in de ggz-behandeling

Persbericht Akwa GGZ, 12 september 2023

Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg en professionals behoefte hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is.

Evalueren als onderdeel van het zorgproces

Om evalueren in de behandeling te ondersteunen heeft Akwa GGZ samen met patiënten en professionals de online Evaluatieondersteuning ontwikkeld: voor professionals en patiënten om behandeldoelen vast te stellen en evalueren vorm te geven. Evalueren is onderdeel van het zorgproces en bestaat uit drie stappen: behandeldoelen bepalen, afspraken maken over evalueren en evaluatiegesprekken voeren. Om te evalueren vertalen patiënt en behandelaar aan het begin van de behandeling de hulpvraag naar concrete doelen. Vervolgens worden afspraken gemaakt over wat er wordt geëvalueerd, hoe vaak, hoe naasten worden betrokken en of vragenlijsten worden gebruikt. Tijdens evaluatiegesprekken bespreek je samen hoe het gaat met de behandeling tot nu toe, in hoeverre de doelen al zijn behaald en wat het vervolg is.

Hanneke Niels-Kessels klinisch psycholoog bij GGZ Oost Brabant: “Aan het begin van de behandeling evalueer ik het liefst elke maand. Juist in de eerste drie maanden gebeurt er veel met een patiënt en zijn de uitkomsten van een vragenlijst relevant om de behandeling samen tijdig bij te sturen.”

Gratis online Evaluatieondersteuning beschikbaar

Om evalueren in de behandeling vorm te geven is er de online Evaluatieondersteuning. Behandelaar en patiënt vullen samen de Evaluatieondersteuning in waarna een overzicht volgt met het evaluatieplan en tips voor het evaluatiegesprek. Ook geeft de Evaluatieondersteuning advies over passende vragenlijsten. Vragenlijsten helpen bij inzicht krijgen in wat wel en wat nog niet beter gaat. Deze informatie maakt snel duidelijk waar het evaluatiegesprek over kan gaan. Het overzicht dat uit de Evaluatieondersteuning volgt, is te downloaden, aan te passen tijdens de behandeling en op te slaan in het EPD.

Dwayne Meijnckens MIND: “Voor een patiënt voelen behandeldoelen soms groot en ver weg, dan raken die doelen weleens uit het zicht. Evalueren kan helpen om de stapjes vooruit, hoe klein ook, in beeld te brengen. Dat helpt in te zien dat het harde werk loont. De online Evaluatieondersteuning is een mooi hulpmiddel om grote doelen op te delen in behapbare en haalbare stappen. Hierbij leg je ook voor elke stap of subdoel vast, wanneer dat doel is bereikt en hoe vaak je samen bekijkt hoe het gaat. Het adviesrapport dat uit de Evaluatieondersteuning rolt, vat mooi samen waar je nu staat met de (sub)doelen, waardoor het gemakkelijk kan worden gebruikt in een evaluatiegesprek.”

Literatuur, praktijkonderzoeken, interviews en gratis webinar

Op akwaggz.nl/evalueren staat alle informatie ter ondersteuning van evalueren in de behandeling en een gratis te bestellen folder met tips voor evalueren in de behandeling.

Geen reactie's

Geef een reactie