Nationale strategie om positie van mensen met een beperking te verbeteren

Nationale strategie om positie van mensen met een beperking te verbeteren

Nationale strategie om positie van mensen met een beperking te verbeteren

Persbericht Rijksoverheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bracht onlangs de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uit, samen met alle betrokken ministeries. Deze nationale strategie moet de positie van mensen met een beperking flink verbeteren.

Uitvoeren van het VN-verdrag Handicap

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. De strategie bevat doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen.

Minister Conny Helder: “Dit is een heel belangrijke stap die we met de verschillende ministeries en vele partners zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Ik ben heel trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De doelen zijn glashelder en het is hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan. Zodat iedereen in Nederland onbeperkt mee kan doen.”

Stap één: een werkagenda

De eerste stap die gezet wordt is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. Ook de samenwerking met gemeenten is daarbij belangrijk.

Omdat het kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om aan de slag te gaan met het vaststellen van de werkagenda bij de strategie.

Samenleving anders inrichten

“Bijna 1 op de 8 mensen in Nederland heeft een vorm van een beperking. Iets dat letterlijk beperkt in het ten volle benutten van hun talenten. En ook zodanig dat het hun levensgeluk in de weg kan staan. Wat we samen kunnen doen is de samenleving zo inrichten dat je met of zonder beperking echt kunt meedoen. Dat je voelt dat we daar als land blij mee zijn, zodat je je uitgenodigd voelt om ook jouw bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. Dat vinden we belangrijk. Daarom heeft Nederland zich gecommitteerd aan het VN-verdrag handicap. In deze Nationale strategie laten we zien hoe ons land zich verbindt aan de doelstellingen uit het verdrag. Zo kunnen we bouwen aan een inclusieve en toegankelijke samenleving voor iedereen”, aldus Conny Helder.

“Nog te vaak ervaren mensen met een beperking drempels in de samenleving, waardoor zij niet gelijkwaardig mee kunnen doen. Op alle terreinen van hun leven. Daarom is deze strategie erop gericht om verbeteringen door te voeren en ook te letten op de samenhang daartussen. Een werkplek is immers alleen maar echt toegankelijk als je er ook kunt komen met toegankelijk vervoer. Bovendien willen we stigma en vooroordelen bestrijden, zodat mensen met een beperking niet alleen dezelfde mogelijkheden hebben, maar zich ook volledig geaccepteerd voelen.”

Lees hier meer over de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Geen reactie's

Geef een reactie