MIND vraagt aandacht voor Deltaplan Mentale Gezondheid

MIND vraagt aandacht voor Deltaplan Mentale Gezondheid

MIND vraagt aandacht voor Deltaplan Mentale Gezondheid

Het afgelopen jaar hebben we steeds meer gehoord dat het niet al te best gesteld is met de geestelijke gezondheid in Nederland. Stichting MIND heeft daarom het Deltaplan Mentale Gezondheid opgezet en heeft iedereen opgeroepen om op actieve wijze bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving. Het probleem moet op grote schaal worden aangepakt, en daar is hulp uit de samenleving bij nodig.

Het doel van dit Deltaplan is om als maatschappij meer bij te dragen aan het voorkomen van mentale klachten. Om de mentale gezondheid van Nederland te versterken, moeten er meer preventieve maatregelen komen om de psychische gesteldheid te bevorderen en deze veerkrachtig te houden. Daarnaast pleit MIND voor meer aandacht voor de mentale gezondheid in alle aspecten van het leven – waaronder wonen, werk, financiën, onderwijs, sport en zorgverlening – en voor het sneller leveren van passende hulp en ondersteuning bij psychische problemen.

Op de website van MIND wordt het Deltaplan als volgt omschreven:

“We kunnen het probleem aanpakken door een andere manier van (samen)leven. Een leven met minder stress, minder prestatiedruk en een gezondere leefstijl. Laten we zo vroeg mogelijk beginnen met het bevorderen van gezondheidsvaardigheden door lessen mentale gezondheid aan te bieden op scholen. Als we meer inzetten op zelfhulp en weerbaarheid kan de rest van de schaarse zorg gaan naar de mensen die professionele hulp bij hun problemen nodig hebben. Ook het bevorderen van werkgelegenheid is een belangrijk medicijn voor mentale problemen. En als we meer oog hebben voor financiële gevolgen van onze maatregelen of ons handelen, kunnen we veel ellende voorkomen. Zelfs kleine schulden kunnen leiden tot grote psychische problemen. En we moeten vooral doorgaan met het stimuleren van sport en bewegen, dit heeft naast fysieke voordelen ook grote positieve effecten op onze mentale gezondheid.

Iedereen kan op zijn eigen terrein een steentje bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving. We vragen de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers, ondernemers, banken, verzekeraars, woningcorporaties, de zorg, sportbonden en -clubs en iedereen die zich geroepen voelt, om met concrete plannen en ideeën te komen om Nederland mentaal gezond te maken. En we vragen de overheid om een interdepartementale aanpak, waarbij VWS, SZW, OCW en Justitie en Veiligheid de handen ineen slaan en integraal werken aan mentale gezondheid. Alle concrete plannen en ideeën vormen samen het Deltaplan Mentale Gezondheid. Een plan, gedragen door de hele samenleving en uitgevoerd door de hele samenleving. Met een brede alliantie gaan we het Deltaplan in april aanbieden aan de (in)formateur van het nieuw te vormen kabinet.”

Vorige week werd in een talkshow met onder andere ervaringsdeskundigen, werkgevers, politici en deskundigen in het onderwijs dieper ingegaan op deze plannen. De uitzending van de talkshow is hier terug te bekijken.

Het concept van het Deltaplan Mentale Gezondheid is samengevat in een infographic, of bekijk de uitgebreidere oproep van MIND voor meer informatie over het Deltaplan.

Geen reactie's

Geef een reactie