Kritiek op overheidsplannen voor eigen bijdrage jeugdzorg

Kritiek op overheidsplannen voor eigen bijdrage jeugdzorg

Kritiek op overheidsplannen voor eigen bijdrage jeugdzorg

Bron: de Nederlandse ggz, FNV

In de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet zijn plannen gepresenteerd voor het invoeren van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Hiermee moet vanaf 2026 structureel 511 miljoen euro worden bespaard, zoals eerder werd afgesproken in het coalitieakkoord van kabinet Rutte-IV. Zowel de Nederlandse ggz als FNV reageren afkeurend op deze ontwikkeling. Gevreesd wordt dat jeugdzorg zo minder toegankelijk wordt, wat op den duur tot grotere problemen zal leiden.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “De maatregelen zijn bedoeld om minder mensen een beroep te laten doen op de jeugdzorg. Maar door op deze manier een extra drempel in te voeren is de kans groot dat juist kwetsbare gezinnen afzien van zorg, die daar echt nodig is. Dat zal leiden tot verergering van problemen waardoor er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zullen zijn. En dat is het laatste wat we als maatschappij moeten willen.”

“Psychische aandoeningen ontstaan vaak op jonge leeftijd. Als je tijdig actie onderneemt, voorkom je in veel situaties meer psychisch leed op latere leeftijd, en voorkom je meer maatschappelijke kosten in de toekomst.” Ook voelt het oneerlijk ten opzichte van andere soorten zorg. “Want waarom wel een eigen bijdrage voor jongeren met (ernstige) psychische problemen, terwijl jongeren met lichamelijke klachten dat niet hebben?”, aldus Peetoom.

FNV ziet daarnaast diverse praktische bezwaren. “Het is niet uit te sluiten dat kinderen ook hulp vragen zonder hun ouders, bijvoorbeeld in geval van zwangerschap of bij mishandeling. Hoe onwenselijk dat ook klinkt, bij deze doelgroep zijn er redenen waardoor dat voorkomt. Valt de rekening dan toch bij de ouders op de mat? Of wordt er met de minderjarige afgerekend bij de deur? Wat is het plan? Hoe garanderen de bewindspersonen de veiligheid van minderjarigen? En hoe denken zij om te gaan met een eigen bijdrage waar de opvoeders/verzorgers niet in beeld zijn?”, vraagt Maaike van der Aar (vakbondsbestuurder FNV) zich af.

Ook zijn er zorgen over extra werklast en het vertrouwen bij cliënten. Van der Aar: “Wie gaat dit geld innen? Moeten daarvoor extra administratieve lagen opgetuigd worden, die de besparing ongedaan maken? We mogen hopen dat niet verwacht wordt dat jeugdzorgwerkers dit moeten gaan doen. Bij een eerdere actie rondom dit onzalige plan hebben medewerkers al beloofd dit niet te gaan doen. Het beschadigt de behandelrelatie.” Volgens de FNV zijn er beter alternatieven om geld te besparen, en valt er juist een hoop winst te behalen in het herorganiseren van de jeugdzorg met efficiëntere administratie.

Geen reactie's

Geef een reactie