Hoofdlijnenakkoord GGZ ondertekend door gemeenten

Hoofdlijnenakkoord GGZ ondertekend door gemeenten

Hoofdlijnenakkoord GGZ ondertekend door gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgelopen week haar handtekening gezet onder het Hoofdlijnenakkoord GGZ, dat in juli 2018 tot stand is gekomen. Vorig jaar werd het akkoord al door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en een groot aantal betrokken partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein opgesteld en ondertekend, maar de VNG stelde nog een extra voorwaarde voor deelname aan het akkoord. Zij wilde dat er extra middelen ter beschikking zouden komen voor het realiseren van de plannen.

Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan: het Kabinet gaat structureel extra middelen beschikbaar stellen om de plannen uit het akkoord te kunnen uitvoeren. In gemeenten gaat het met name om middelen voor de verbetering van ambulante hulpverlening. In 2019 wordt er 50 miljoen euro door het Kabinet gereserveerd, wat oploopt tot 95 miljoen euro in 2022 en wat daarna structureel beschikbaar zal komen.

Staatssecretaris Blokhuis in zijn brief aan de Tweede Kamer: “De partijen van het hoofdlijnenakkoord waren al voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering. Nu de VNG ook is aangesloten krijgt deze uitvoering een extra impuls.”

In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid licht hij het akkoord verder toe: “We willen dat iedereen, ook mensen met psychische problemen, zoveel mogelijk meedoet in de samenleving zonder stigma. Daarbij past moderne en flexibele geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek, vaker in de eigen woonomgeving dan in een instelling. Het mooie van dit akkoord is dat de medische zorg in de GGZ wordt verbonden met de hulpverlening in gemeenten. […] De gemeenten, waar de zorg daadwerkelijk plaatsvindt, spelen natuurlijk daarbij een hele belangrijke rol. Het is daarom heel goed nieuws dat de gemeenten met ons samen verder werken aan een GGZ-sector waar we allemaal trots op kunnen blijven.”

Tags:
,
Geen reactie's

Geef een reactie