Het moet beter, het kan beter, maar gaan we het ook beter doen?

Dineke Smit en Jim van Os

Het moet beter, het kan beter, maar gaan we het ook beter doen?

Dineke Smit is directeur en onderzoeker bij Steunpunt ggz, PhD kandidate Psychiatrie UU Utrecht. Jim van Os is als hoogleraar verbonden aan Psychiatrische epidemiologie en publieke ggz, UMC Utrecht.

In GGZ Vaktijdschrift nummer 9 stellen Dineke Smit en Jim van Os de vraag op of de ggz kerninstellingen, met hun (hoog) gespecialiseerde kennis op basis van het biomedisch model, de meest voor de hand liggende
aanjagers zijn van de veranderde focus op mentale gezondheid die wordt benadrukt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

Om deze vraag te beantwoorden maakten zij:

  • Een analyse van feedback loops binnen de ggz,
  • Een analyse van Vektis-data en CBS-data naar de relatie tussen sociaaleconomische data en ggz-kosten op PC4-niveau en factoren die daarop van invloed zijn,
  • Een analyse van een aantal aspecten van het IZA, met name de integrale samenwerking en de werkagenda
    samenwerking van de ggz met het sociaal domein en de huisartsenzorg.

Hierbij wordt inzichtelijk welke patronen de huidige problemen binnen de sector in stand houden en waar de mogelijkheden liggen om het anders te gaan doen. De analyses suggereren dat een transformatie nodig is die voorziet in een andere manier van kijken naar psychisch lijden en een sterke waardengerichte samenwerking van partijen, dwars door wetten en settings, in een flexibel ecosysteem van sociale, publieke en medische hulpverlening.

Bekijk het volledige artikel in pdf (originele publicatie)
https://doi.org/10.31739/GGZV.2023.1.2
Het moet beter, het kan beter, maar gaan we het ook beter doen?

Meer gratis artikelen van GGZ
GGZ Vaktijdschrift (sinds 2018)
Applied Neuroscience And Mental Health (sinds 2021)

Geen reactie's

Geef een reactie