Het effect van een rookvrije GGZ

Rookvrije GGZ

Het effect van een rookvrije GGZ

Arjen Neven, Ernst Noordraven & Annette Bonebakker zijn werkzaam bij Centrum Dubbele Problematiek Fivoor Den Haag/Rotterdam.

Arjen Neven en zijn collega’s vragen zich af of rookvrije GGZ instellingen leiden tot duurzaam stoppen met tabaksgebruik.

GGZ Nederland heeft in 2017 een intentieverklaring ondertekend waarin staat dat alle GGZ instellingen rookvrij moeten worden. Naast verschillende praktische bezwaren is het de vraag of een rookvrije GGZ en verslavingszorg patiënten helpt om duurzaam abstinent van tabak te worden. In dit artikel worden verschillende studies beschreven waarin dit is onderzocht.

Geconcludeerd wordt dat een rookvrije GGZ en verslavingszorg nagenoeg geen invloed hebben op het bewerkstelligen van langdurige abstinentie. Verschillende studies adviseren meer stoppen met roken interventies aan te bieden en te ontwikkelen. Het is echter onduidelijk welke interventies effectief zijn om abstinentie van roken te bereiken en te behouden. De auteurs adviseren om meer geprotocolleerde studies uit te voeren naar de effecten van stoppen of minderen met roken op het psychosociaal functioneren binnen klinische behandelsettings, waarbij rekening wordt gehouden met o.a. het type interventie, duur van de opname, follow-up periode, behandelsetting en operationalisatie van roken. Dit stelt ons in de toekomst mogelijk in staat om meer eenduidige conclusies te trekken of het zinvol is om patiënten te laten proberen te stoppen of minderen met roken. Een andere afweging is daarbij of het ethisch toelaatbaar of wenselijk is om een gedragsverandering te bewerkstelligen in het kader van dwang en de autonomie van patiënten niet te veel in het gevaar wordt gebracht.

Bekijk het volledige artikel:
Rookvrije GGZ in pdf (originele publicatie)
Rookvrije GGZ in html

Geen reactie's

Geef een reactie