Hechtingscongres, 15 februari 2018

hechting

Hechtingscongres, 15 februari 2018

Op 15 februari 2018 organiseert Logacom in samenwerking met Uitgeverij SWP het Hechtingscongres. Er zijn nog plaatsen vrij, ga naar www.hechtingscongres.nl/aanmelden om u direct aan te melden!

De rol van gehechtheid bij de behandeling van psychische klachten 

De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud.

Tijdens het congres komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden zij op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Er is aandacht voor verschillende behandelingsmogelijkheden die het faciliteren en repareren van gehechtheidsrelaties als doel hebben. Inzichten uit de affectieve neurobiologie, traumatheorie, gehechtheidsonderzoek en klinische praktijk vormen de mix van een boeiend programma waarin u een overzicht krijgt van de meest gebruikte behandeltechnieken rond gehechtheid in Nederland. 

Accreditatie & certificaat

Voor het congres is bij de verschillende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd en voor ieder congres is het mogelijk een certificaat van deelname te krijgen. Meer informatie hierover leest u op www.hechtingscongres.nl/voorwaarden

Geen reactie's

Geef een reactie