Harm Reduction Congres over drugsgebruik op 23 november

Harm Reduction Congres over drugsgebruik op 23 november

Harm Reduction Congres over drugsgebruik op 23 november

Persbericht Trimbos-instituut

Op donderdag 23 november 2023 organiseert het Trimbos-instituut het Nederlands Harm Reduction Congres. Het congres is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp harm reduction, zowel (zorg)professionals als ervaringsdeskundigen, beleidsmakers als onderzoekers, en alle anderen die geïnteresseerd zijn in en/of werken met dit thema. Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring, kennis en recent praktijkrelevant onderzoek op het gebied van harm reduction in Nederland en faciliteert de mogelijkheid om te netwerken.

Wat is Harm reduction?

‘Harm reduction’ betekent letterlijk: schade beperken. Het gaat bij deze Engelse term specifiek over het verkleinen van de kans op (gezondheids)schade die bij het gebruik van drugs kan voorkomen, zonder het gebruik zelf te stoppen. In eerste instantie gaat het over risico’s voor de gebruiker zelf. Maar het principe kan ook gelden voor de omgeving en de samenleving als geheel. Het doel is om het welzijn en de gezondheid van mensen te beschermen, zelfs als ze niet (willen of kunnen) stoppen met risicovol gedrag.

In Nederland is harm reduction al tientallen jaren belangrijk onderdeel van het drugsbeleid. Nederland was op dit gebied in de jaren tachtig en negentig wereldwijde pionier. In andere landen werd drugsgebruik toen vooral gezien als iets dat niet geaccepteerd mocht worden. Mensen die gebruikten werden dan ook gestraft of kregen geen hulp voordat ze stopten met gebruiken. In Nederland besloot men juist dat iedereen hulp of ondersteuning ter bevordering van welzijn moet kunnen ontvangen. Het moest geen voorwaarde zijn dat je (eerst) stopt met drugsgebruik. Tegenwoordig is het principe van harm reduction op veel meer plaatsen ter wereld geaccepteerd. Dit komt onder andere door onderzoeken die positieve effecten laten zien van deze aanpak op de gezondheid en het welzijn van mensen die drugs gebruiken.

Programma Harm Reduction Congres

Tijdens het congres op 23 november word je via plenaire sessies en workshops bijgepraat over actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van harm reduction-maatregelen voor gebruikers van drugs.

Bekijk hier het volledige programma.

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is mogelijk voor zorgprofessionals op gebied van infectieziekten en preventieve zorg, jeugdverpleegkundige, justitiële verpleegkundige en seksuele gezondheid. Voor artsen is het congres geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Aanmelden kan via deze pagina, hier vind je tevens praktische informatie over het congres.

Geen reactie's

Geef een reactie