GGZ partners lanceren kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

GGZ partners lanceren kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

GGZ partners lanceren kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Persbericht Trimbos-instituut

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke partijen op relevante thema’s in de geestelijke gezondheidszorg.

Kiesvoorggz.nl is in aanloop naar de verkiezingen voor de vierde keer gelanceerd door het Trimbos-instituut. Dit jaar in samenwerking met de Nederlandse GGZ, P3NL Federatie van psychologen psychotherapeuten en pedagogen, MIND en Kenniscentrum Phrenos.

Aandacht voor de geestelijke gezondheid groter dan ooit

De aandacht voor de geestelijke gezondheid is groter dan ooit. Een toegankelijke en goed functionerende geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is belangrijk. Niet alleen goed voor patiënten, cliënten en familieleden maar in het belang van de gehele samenleving. De politiek heeft veel invloed op de contouren van de ggz en hoe de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd en doorontwikkeld wordt. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de geestelijke gezondheidszorg en welke punten zij mogelijk in het nieuwe regeerakkoord willen opnemen. Deze partijstandpunten zijn te vinden via de speciale GGZ Kieswijzer die vandaag is gelanceerd: www.kiesvoorggz.nl.

Over de GGZ Kieswijzer

 

De GGZ en mentale gezondheid gaat over mensen. Over gewone mensen die allemaal van tijd tot tijd kwetsbaarheden kennen. De een wat meer en vaker dan de ander, maar mentale problematiek kan iedereen overkomen. Mensen die daar zelf niet goed mee om kunnen gaan hebben daar soms hulp, ondersteuning of zorg bij nodig. Die mensen moeten kunnen rekenen op een overheid en samenleving die daar oog voor heeft. Een samenleving die het belangrijk vindt dat iedereen meedoet, ongeacht talenten en vermogens. Een samenleving die er niet alleen is voor mensen die geluk hebben, maar juist ook voor mensen die soms pech hebben.” - Bert van der Hoek, voorzitter Trimbos-instituut

“Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben meestal dezelfde levenswensen als andere Nederlanders: een goede gezondheid, een fatsoenlijk inkomen, goed wonen, zinvol werk, vriendschap en plezierige vrijetijdsbesteding. En natuurlijk geen onnodig psychisch lijden. Vanuit de basisrechten van de mens gedacht zou dit alles vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is het helaas niet. Geen wonder dat slechts een kwart van hen het gevoel heeft echt mee te tellen in deze maatschappij. Het is uiterst belangrijk te weten welke keuzes politieke partijen maken om de nu vaak versnipperde zorg en ondersteuning voor deze groep beter te organiseren. Wat er op het spel staat is dat ook burgers met ernstige psychische kwetsbaarheid goed kunnen herstellen en volwaardig mee kunnen doen.” - Jaap van Weeghel, directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos

“Als in coronatijd iets is gebleken dan is het wel hoe belangrijk mentale veerkracht is. Laten we ophouden met moeilijk doen over geestelijke gezondheidszorg en kijken naar mensen in plaats van stoornissen. Het is belangrijk om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen te kijken hoe politieke partijen hiermee omgaan en welke keuzes zij willen maken als het gaat over deze onmisbare zorg. Denk aan het stimuleren van preventie, de bekostiging en natuurlijk de wachtlijsten. Daarom heeft P3NL als federatie van 38.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, van harte meegewerkt aan de GGZ Kieswijzer van het Trimbos-instituut zodat u een goede keuze kunt maken en een stem vóór de ggz kunt laten horen.” ­- Marnix de Romph directeur P3NL

Deze site helpt ons allemaal om bewust een stem uit te brengen op een politieke partij die echt mentale gezondheid hoog in het vaandel heeft staan en verbeteringen in de zorg gaat doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het repareren van het zorgstelstel zodat cliënten en naasten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, en dat er rekening wordt gehouden met hun behoefte. En bovenal dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen om de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de volwassenen ggz weg te werken. Laten we gezamenlijk een duidelijk signaal afgeven aan het nieuwe kabinet, zeker nú is aandacht voor psychische gezondheid hard nodig.” - Marjan Ter Avest, directeur-bestuurder cliëntenkoepel MIND

Maatschappelijk en politiek moeten preventie en het versterken van mentale veerkracht nu alle ruimte krijgen. Gemeenten en verzekeraars moeten budget vrij kunnen maken voor preventie en met de ggz tot samenwerkingsafspraken komen. Daarbij moet erkend worden dat een deel van de problematiek van mensen, die nu een beroep doen op de ggz, wordt veroorzaakt door de wijze waarop de maatschappij functioneert. Mensen worden mentaal (en fysiek!) ongezond als zij bijvoorbeeld geen goed huis kunnen krijgen, een onzekere rechtspositie hebben qua werk en inkomen of als zij door armoede geen perspectief hebben. Ook de soms gebrekkige toegang tot jeugdhulp, de toenemende werkdruk en het 24/7 bereikbaar zijn en ‘aanstaan’ kunnen dergelijke klachten versterken. Preventie van gezondheidsschade en ziekte is niet een functie van het zorgstelsel alleen, maar van het maatschappelijke systeem als geheel. Dit vraagt om integraal preventiebeleid vanuit alle maatschappelijke domeinen samen. Het is daarbij wel van belang gerichte investeringen te doen in zaken waarvan we weten dat ze ook echt gaan helpen om verdere ziektelast te voorkomen.” - Veronique Esman, directeur de Nederlandse ggz

Uitgebreid overzicht van standpunten op diverse thema’s

Kiesvoorggz.nl biedt uitgebreide informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van een vragenlijst over 10 verschillende thema’s. De thema’s die aan bod komen zijn:

Toekomstvisie, preventie en bevorderen mentale gezondheid, wachtlijsten en toegankelijkheid, ambulantisering, kwaliteit van de zorg, beschikbaarheid woningen, ervaringsdeskundigheid, (de)stigmatisering, ouderenpsychiatrie, arbeidsparticipatie en eigen kracht.

De GGZ Kieswijzer is te raadplegen via kiesvoorggz.nl.

4 Reactie's
 • P. van Tienhoven
  Geplaatst op 17:03h, 29 januari Beantwoorden

  Dag, er is iets vreemds aan de hand met uw GGZ-kieswijzer. Heeft u bewust een aantal politieke partijen buiten beschouwing gelaten of is het slechts slordigheid? Er zijn nog een aantal democratisch gekozen partijen in de TK. Ik ben benieud naar uw onderbouwing.

  • Redactie
   Geplaatst op 18:51h, 04 februari Beantwoorden

   Beste P. van Tienhoven,

   Dank voor uw reactie. Ons platform ggz.nl is geen partner van de GGZ Kieswijzer en is ook niet betrokken geweest bij de oprichting hiervan. Wij delen enkel het persbericht om lezers te informeren over de kieswijzer, over de inhoud van de tool zelf hebben wij niets te zeggen. Het zou kunnen dat een aantal politieke partijen ontbreken omdat zij zelf geen informatie verschaffen over hun standpunt omtrent de geestelijke gezondheidszorg. Het gebeurt vaker dat politieke partijen om die reden in kieswijzers niet terug te vinden zijn, maar of dat in dit geval ook zo is kan ik niet met zekerheid zeggen. Voor meer informatie over de inhoud van de GGZ Kieswijzer verwijs ik u naar de contactpagina van de kieswijzer zelf: https://www.kiesvoorggz.nl/contact. Onderaan deze pagina staat tevens vermeld dat politieke partijen hun standpunten kunnen inzenden als ze nog niet in de kieswijzer zijn opgenomen.

 • Kok
  Geplaatst op 17:41h, 29 januari Beantwoorden

  Ik sluit mij graag aan bij de opmerking van P. Van Tienhoven
  Zou u dit nader kunnen verklaren.
  dit ivm met evt donaties in de toekomst.

  • Redactie
   Geplaatst op 18:55h, 04 februari Beantwoorden

   Beste Kok, voor meer informatie verwijs ik u graag naar de reactie hierboven.

Geef een reactie