GGz Breburg en Indigo Brabant starten Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg en Indigo Brabant starten met Mentale Gezondheidscentra

GGz Breburg en Indigo Brabant starten Mentale Gezondheidscentra

Op tijd de best passende zorg

Persbericht 15 januari 2021

GGz Breburg en Indigo Brabant bewegen komend jaar letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van negen zogenaamde Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan zij voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen zij hun expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg naar voren en kan sneller de juiste zorg worden ingezet. Bovendien wordt de zorg meer samen met de cliënt, zijn naasten en andere partijen vormgegeven.

Antwoord op wachtlijst en veranderende zorgvraag

GGz Breburg en Indigo Brabant bieden met deze beweging een antwoord op de groeiende wachtlijsten en de veranderende zorgvraag. “Hierdoor ontstaat een ggz die echt tegemoetkomt aan behoefte van mensen die psychisch vastlopen, maar ook aan onze collega zorgverleners die behoefte hebben aan onze expertise,” aldus Julliëtte van Eerd, voorzitter raad van bestuur GGz Breburg. De oprichting van de Mentale Gezondheidscentra is een onderdeel van de duurzame coalitie die GGz Breburg heeft gesloten met zorgverzekeraar CZ om de komende jaren samen te werken aan een toekomstgerichte ggz.

Hulpvraag centraal in het verkennend gesprek

In de Mentale Gezondheidscentra combineren de twee ggz-organisaties de generalistische aanpak van Indigo met de specialistische kennis van GGz Breburg. Transitiedirecteur Bas Dirken vertelt: “Binnen de Mentale Gezondheidscentra bieden we mensen met psychiatrische problematiek binnen een week een zogenaamd verkennend gesprek waarin we onderzoeken welke hulp het beste bij zijn of haar hulpvraag past. Het antwoord op deze vraag hoeft niet altijd behandeling binnen GGz Breburg te betekenen. Het unieke is dat we hiermee buiten ons eigen domein stappen. Wanneer samen met de cliënt besloten wordt dat GGz Breburg de best passende hulp kan bieden, kan behandeling in het Mentale Gezondheidscentrum plaatsvinden. Of er wordt doorverwezen naar een van de expertisecentra van GGz Breburg. We verwachten door deze innovatieve manier van werken eind 2022 geen wachtlijsten meer te hebben zoals nu het geval is.”

Iedere regio een eigen Metaal Gezondheidscentrum

De eerste twee Mentale Gezondheidscentra worden naar verwachting geopend op 1 mei 2021. De rest van het jaar volgen er meer, zodat iedere regio in de toekomst een eigen Mentaal Gezondheidscentrum heeft. Zo kan iedere huisarts of zorgprofessional een vast Mentaal Gezondheidscentrum benaderen voor consultatie of advies en worden zij beter geholpen met de ggz-problematiek die zij in de praktijk tegenkomen. “We verwachten de patiënt hierdoor in sommige gevallen juist ‘uit de ggz’ te kunnen houden, bijvoorbeeld door tijdelijk met de huisarts mee te kijken of medicatie voor te schrijven. Door nauwer samen te werken met ons netwerk kunnen we bovendien makkelijker op- en afschalen tussen specialistische ggz, basis ggz, eerstelijns zorg en maatschap-pelijke ondersteuning en sneller de juiste hulp bieden,” vertelt Bas Dirken. Thijs van Kempen, directeur van Huisartsengroep PRO-RCH: “Het is fijn te zien dat bij de totstandkoming van deze nieuwe inrichting goed wordt gekeken naar wat nodig is vanuit zowel de huisartsenzorg als het sociale domein. Alleen door goede samenwerking tussen de domeinen, kunnen we de zorg gezamenlijk optimaal organiseren.”

Duurzame coalitie met CZ

Zorgverzekeraar CZ ondersteunt deze beweging zowel inhoudelijk als financieel. GGz Breburg en CZ ondertekenden eind 2020 een zogenoemde duurzame coalitie om samen de komende jaren te werken aan een toekomstgerichte ggz. Daarbij staan het terugdringen van wachtlijsten en het in één keer inzetten van de juiste behandeling hoog op de lijst. Marieke Verlee, manager ggz bij CZ tekende samen met Juliëtte van Eerd eind vorig jaar de duurzame samenwerkingsintentie. Marieke: “We maken afspraken voor de lange termijn en stappen af van onze traditionele jaarlijkse inkoop-verkoop relatie. De inrichting van de Mentale Gezondheidscentra past bij onze gezamenlijke visie op hoe de ggz van de toekomst eruit moet zien.”

Over GGz Breburg
GGz Breburg is een specialistische ggz-zorgaanbieder in de regio Midden- en West-Brabant. Jaarlijks helpt GGz Breburg circa 11.000 cliënten met vaak zeer complexe psychische problematiek ‘het leven de baas te blijven’. We staan dichtbij de cliënt en zijn naasten om op tijd de juiste zorg te bieden. Die zorg verlenen we samen met onze ruim 1800 medewerkers, 200+ vrijwilligers, onze ketenpartners, verwijzers, maar vooral samen met de cliënt.

Beeld: Bart van Hattem

1 Reactie

Geef een reactie