Digitale keuzehulp voor bipolaire stoornissen ondersteunt bij samen beslissen

Digitale keuzehulp voor bipolaire stoornissen ondersteunt bij samen beslissen

Persbericht Akwa GGZ

De keuzehulp bipolaire stoornissen is nu beschikbaar als onderdeel van de zorgstandaard. Dit digitale instrument helpt de professional de zorgstandaard toe te passen, voorziet in richtinggevend advies voor de behandeling en is ondersteunend aan het proces van ‘samen beslissen’. De keuzehulp houdt rekening met uiteenlopende factoren die van invloed zijn op het behandeladvies.

Rekening houdend met context, naasten en ouderschap
De keuzehulp leidt stapsgewijs langs vragen die gaan over de diagnose, het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag van de patiënt, medicatie, sociaaleconomische ontregeling, symptomen en crisisgevoeligheid. De context waarbinnen de patiënt functioneert heeft een prominente plaats, naasten worden betrokken en er is aandacht voor het ouderschap. Op basis van de geselecteerde antwoorden volgen adviezen voor behandeling die de patiënt en behandelaar samen kunnen bespreken. Het advies is richtinggevend en laat voldoende ruimte voor de unieke situatie van de patiënt.

Getoetst door ervaringsdeskundigen en professionals, meer regie voor de patiënt
De keuzehulp is gebaseerd op de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen en getoetst door ervaringsdeskundigen en professionals.

Prof. dr. Ralph Kupka, psychiater en hoogleraar Bipolaire Stoornissen bij Amsterdam UMC: “De bipolaire stoornis is een complexe aandoening met veel beslismomenten in de verschillende fasen van de behandeling. De keuzehulp is daarbij een goede ondersteuning, ook in het gesprek met de patiënt. Het helpt de behandelaar de mogelijkheden in een specifieke situatie op een rij te zetten. Het geeft de patiënt meer regie door beter inzicht in de behandelmogelijkheden die het meest passend zijn.”

World Bipolar Day 30 maart
World Bipolar Day wil het gesprek over de bipolaire stemmingsstoornis (manisch-depressiviteit) stimuleren en daarmee het stigma verminderen. Dit jaar organiseren KenBiS, plusminus en Ups en Downs een online Talkshow met als thema ‘Kunst en cultuur in Nederland en België’. Via een livestream is de talkshow op 30 maart van 15.00-17.00 te volgen: https://outoftheboxtv.nl/livestream/Bekijk het programma hier.

Keuzehulpen beschikbaar voor meerdere stoornissen
Akwa GGZ heeft keuzehulpen beschikbaar gemaakt voor de zorgstandaarden Bipolaire stoornissenAngstklachten en AngststoornissenPsychosePersoonlijkheidsstoornissen en binnenkort ook voor ADHD.

Geen reactie's

Geef een reactie