De zin van religie in de geestelijke gezondheidszorg

De zin van religie in de geestelijke gezondheidszorg

De zin van religie in de geestelijke gezondheidszorg

Geloof en reguliere gezondheidszorg zijn niet altijd even makkelijk met elkaar te verenigen. Toch kan religie zinvol zijn voor de weg naar een goede mentale gezondheid of voor het behoud hiervan, zo schreef de Volkskrant afgelopen weekend. Het geloof kan mensen een bepaalde houvast geven, en daarmee ook voor de nodige psychische stabiliteit zorgen.

Regelmatig zijn er verhalen in het nieuws over situaties waarin religie vooral voor mentale, emotionele of zelfs fysieke schade zorgt in de samenleving. Dit gebeurt met name wanneer het geloof leidt tot uitsluiting van bepaalde groepen of individuen, of wanneer men zo fanatiek met de religie bezig is dat ze zichzelf isoleren van de maatschappij.

Aan de andere kant kan religie ook voor verbinding zorgen, en halen mensen antwoorden op levensvragen uit hun geloof. De Volkskrant benoemt in het artikel – geschreven door een psychiater en een bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie – dat wetenschappelijke studies vaak een positieve relatie aantonen tussen religie en de geestelijke gezondheid, en dat gelovigen doorgaans minder mentale klachten hebben.

Religieuze richtlijnen

Met de ‘functie’ die het geloof vaak heeft in gedachten, is het niet zo gek dat deze resultaten worden gevonden: “Religie kan een positieve rol spelen in het ontstaan en voorkomen van psychische klachten, bijvoorbeeld als stressbuffer of als drager van normen en waarden. Een moraal van matigheid in het gebruik van alcohol en drugs, gebaseerd op religieuze overtuigingen, draagt bijvoorbeeld positief bij aan de preventie van verslaving”, zo licht de krant toe.

“Ook in het beloop en herstel van psychische klachten kan religie een positieve bijdrage leveren. Te denken valt aan religie als drager van hoop, zin en betekenis: religie biedt een oriëntatiekader, een betekenissysteem aan de hand waarvan mensen hun lijden in een perspectief kunnen zetten. […] Religies hebben niet voor niets een lange traditie waarin nagedacht is over de raadsels van het leven en over het probleem van het lijden.”

Emotionele steun

Religieuze handelingen, rituelen en gebeden kunnen voor sommige mensen steun bieden en een soort tool zijn bij het reguleren van emoties. Hier zijn natuurlijk ook andere manieren voor die niets met geloof of godsdienst te maken hebben, maar het is voor iedereen persoonlijk wat een passende manier is om met mentale en emotionele uitdagingen om te gaan. Voor de geestelijke gezondheidszorg zou het in ieder geval zinvol zijn om stil te staan bij de betekenis die het geloof kan hebben voor mensen en voor hun mentale gezondheid.

Het volledige artikel van de Volkskrant lees je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie