De kracht van het paard als co-therapeut

De kracht van het paard als co-therapeut

Chantal Nagtegaal werkt als Verpleegkundig specialist GGZ bij Altrecht in Utrecht

Chantal Nagtegaal schreef een overzichtsartikel over equitherapie voor haar basisopleiding ’therapie met paarden’. Zij merkt op dat het behandelaanbod in de GGZ veelal is gericht op cognitie terwijl cognitief vermogen bij veel mensen met psychiatrische problematiek verminderd is.

Ervaringsgericht leren, waarbij een paard als co-therapeut wordt ingezet, legt de focus op het lichamelijke en emotionele aspect door de non-verbale interactie. Nagtegaal erkent in haar artikel dat er geen volledig evidence-based ondersteuning is voor equitherapie. Op basis van haar literatuuronderzoek echter beschrijft zij dierondersteunde therapie als veelbelovend onderdeel van het toekomstig behandelaanbod binnen de GGZ.

‘Equitherapie biedt niet alleen aansluiting bij de mensen die bij ons aankloppen voor hulp maar sluit ook aan bij de kwaliteitsstandaarden én bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen om mens en natuur meer samen te brengen’.

Bekijk het volledige artikel:
pdf (originele publicatie) De kracht van het paard als co-therapeut
in html: De kracht van het paard als co-therapeut

 

Geen reactie's

Geef een reactie