Congres Vroeg Trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie (12 oktober)

Congres Vroeg Trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie (12 oktober)

Congres Vroeg Trauma & Interpersoonlijke Neurobiologie (12 oktober)

Bron: CELEVT

Brain – Body – Mind | Samen op zoek naar implicaties voor behandeling

Deze keer organiseert CELEVT het jaarlijkse congres in samenwerking met het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB).

We ontdekken steeds meer over de wijze waarop vroege traumatische interpersoonlijke ervaringen fysiek gestalte krijgen in het zich ontwikkelende brein en hoe dat kan doorwerken in de volwassenheid. Hormonale, neurale en epigenetische veranderingen zijn daarvan het harde (neuro)biologische bewijs. Met deze veranderingen zien we ook aanhoudende schadelijke gevolgen voor de verbinding met het eigen lichaam en met anderen. Integratie is het kernbegrip op weg naar herstel. In het congres op 12 oktober kijken we vanuit de Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) hoe we mentale en neurobiologische integratie kunnen bevorderen, zodat de verbinding met het belichaamde zelf en met anderen kan worden hersteld.

We zetten in dit congres de integratie van de reeds verworven kennis en inzichten rondom vroegkinderlijke traumatisering en interpersoonlijke neurobiologie centraal, waarbij we vooral samen op zoek gaan naar de implicaties voor behandeling. De vragen die we ons stellen zijn: Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Interpersoonlijke Neurobiologie? Welke behandelinterventies werken bij vroeg getraumatiseerde mensen? Hoever gaan we met de toepassing van de bevindingen uit de neurowetenschappen? Hoe passen we interventies uit verschillende psychotherapeutische stromingen toe? En wat doen we juist niet bij vroeg getraumatiseerde cliënten?

Voor wie?

Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, agogen en ervaringsdeskundigen. En iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor de volgende verenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) (herregistratie KP en KNP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Register Vaktherapie

Als uw gewenste accreditatie er niet bij staat en u komt met meerdere personen, dan kunt u contact opnemen met CELEVT.

Kosten

Reguliere deelnemer (inschrijving vóór 15-06-2022): € 280
Reguliere deelnemer (inschrijving na 15-06-2022): € 325
(Ex)cursisten Jaaropleidingen Trauma Academie: € 280
Studenten (kopie van geldige collegekaart vereist): € 265

Meer informatie over het congres en het uitgebreide programma van sprekers en onderwerpen vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie