Column week 19

wachtlijsten in de zorg

Column week 19

Wachtlijsten in de ggz, niets nieuws zou je zeggen. Toch is dit niet helemaal waar begreep ik van de week uit betrouwbare bron. Toen in 2003 de eerste private ggz instelling, nota bene werd ondersteund door zorgverzekeraar CZ, het licht zag was in de sector van particuliere praktijken zelden sprake van een wachtlijst. Wachtlijsten zijn blijkbaar altijd normaal geweest in de grote ggz instellingen maar niet in de kleinere praktijken die later noodgedwongen (wederom onder druk van in eerste instantie vooral CZ) instelling zijn geworden. De eerste privé ggz instelling is ondertussen failliet, verkeerd gegokt door CZ zou je zeggen. Maar ondertussen blijkt ook dat wachtlijsten onderdeel zijn geworden in de private praktijken, juist doordat door verzekeraars (vooral CZ) keihard wordt ingezet op maximum aantal cliënten die jaarlijks worden aangenomen. Ook weer verkeerd gegokt door CZ zou je zeggen. Juist deze week blijkt dat geld dat is bestemd voor vermindering van wachtlijsten door verzekeraars is gebruikt om zorgpremies te verlagen in plaats van wachtlijsten. De vraag is of dit weer een gok is en zo ja, hoe lang mogen verzekeraar blijven gokken met publiek geld. De gok valt overigens in alle gevallen gunstig uit voor de verzekeraars. De overschotten en het verdiende geld mag vrij worden besteed. Immers, aldus staatssecretaris Blokhuis; Omdat de zorgverzekeraars sturen ‘op de kwaliteit én de doelmatigheid van zorg in termen van prijs en volume’ door het sluiten van contracten met zorgaanbieders, mogen zij een lagere premie bij hun verzekerden in rekening brengen. Uhh? Die contracten zorgen er voor dat instellingen wachtlijsten krijgen. Hoe valt dat te rijmen met de genoemde kwaliteit en doelmatigheid?

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie