CELEVT Trauma Academie overgenomen door PAO Psychologie

CELEVT Trauma Academie overgenomen door PAO Psychologie

CELEVT Trauma Academie overgenomen door PAO Psychologie

Het opleidingsaanbod van de CELEVT Trauma Academie is sinds vorige maand ondergebracht bij PAO Psychologie. Onder een nieuwe naam – PAO Trauma Academie – en een nieuwe directeur, worden de bestaande psychotrauma-opleidingen voortgezet en verder ontwikkeld. Op de website van PAO is te lezen hoe zowel de Trauma Academie als de overname tot stand zijn gekomen en wat cursisten zoal kunnen verwachten.

“De overname van de CELEVT Trauma Academie door PAO Psychologie is in mijn ogen een grote stap vooruit voor de docenten, het vakgebied en de ontwikkeling van de kennis rondom de behandeling van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT)”, vertelt oprichter en voormalig directeur van de Trauma Academie Martijne Rensen in het artikel van PAO. “Ik heb er hele goede verwachtingen over. Voor mij was het allerbelangrijkste dat datgene wat we in de Trauma Academie ontwikkeld hebben, door kan gaan, verder kan worden uitgebouwd en worden versterkt. Nou ja, hoe mooi is dat. PAO heeft veel meer ervaring op dit vlak dan ik. Zij kan het onderwijskundig niveau van de opleidingen optillen naar het leren van nu.”

Ook Margriet Wensink, directeur van PAO, is blij met de nieuwe aanvulling: “Het kwam via via op het pad van PAO. We hebben verschillende gesprekken gevoerd en dat klikte. De overname geeft PAO een hele mooie verbreding van de thema’s die we aanbieden.” Met het toevoegen van de Trauma Academie is er veel expertise op het gebied van VCT bijgekomen. Margriet: “Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is een belangrijk thema binnen de ggz en ontwrichtend voor iemand die dit met zich meedraagt. Je kunt het niet zien als een losstaande traumatische gebeurtenis. De opleidingen die de Trauma Academie op dit vlak aanbiedt zijn vernieuwend en effectief omdat de academie een behandeling voorstaat waarin het goede van verschillende therapievormen wordt gecombineerd.”

Ondanks de overname blijven de docenten en de inhoud van de opleidingen behouden; daar waren Martijne en Margriet het al snel over eens. “De inhoud staat als een huis”, aldus Margriet. “Wat wij als PAO daaraan toe kunnen voegen, is een onderwijskundige slag op basis van onze visie op leren. Denk bijvoorbeeld aan het activeren van voorkennis, het aanbieden van theorie via de online leeromgeving en het benutten van de lesbijeenkomsten voor een verdiepingsslag en vertaling van de theorie naar de praktijk. Dat doen we op basis van een wetenschappelijk onderbouwd cursusontwerp in combinatie met blended learning dat voor de deelnemers flexibel leren mogelijk maakt.”

De oprichter en voormalig directeur kan zich daar goed in vinden. “Ik ben erg gecharmeerd van de opleidingsvisie van PAO. Wat voor mij en alle betrokken docenten bovendien heel belangrijk is, is dat de visie van de Trauma Academie gehandhaafd blijft. Ik ben heel blij dat de Trauma Academie onderdeel wordt van PAO en haar eigen karakter kan behouden”, laat Martijne weten.

Lees het volledige artikel over de overname van de Trauma Academie op de website van PAO Psychologie.

Geen reactie's

Geef een reactie