CAO GGZ

CAO GGZ

CAO GGZ

CAO GGZ 2019-2021.

De CAO GGZ 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. De CAO-afspraken zijn daarom van toepassing op alle werknemers in de ggz die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. Globaal betreft dat iedereen die als werknemer in de geestelijke gezondheidszorg werkt. De CAO GGZ loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021.

Hieronder bieden wij de onderdelen uit de CAO gesplitst aan:

 

CAO GGZ 2019-2021, afspraken, rechten en plichten


 

Geen reactie's

Geef een reactie