Beweging op de basisschool: kennisevent en Toolkit Schoolpleinen

Beweging op de basisschool: kennisevent en Toolkit Schoolpleinen

Beweging op de basisschool: kennisevent en Toolkit Schoolpleinen

Bron: Gezondeschool.nl

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, motoriek en het welbevinden van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Toch bewegen veel leerlingen te weinig, bijvoorbeeld door het vele zitten, en bewegen ze tegenwoordig minder goed. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden. De basisschool is een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind. Het is daarom belangrijk dat leerlingen met plezier voldoende bewegen en zich motorisch goed ontwikkelen.

Op dinsdag 9 april 2024 kun je het kennisevent Meer bewegen gedurende de schooldag in het PO bijwonen. Dit event wordt georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met de KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding). Dit jaar vindt het plaats bij de Calo (Windesheim) in Zwolle.

Wat staat er op het programma?

Tijdens het event presenteren de genomineerde scholen van de verkiezing Sportiefste School van Nederland zich. Ook wordt de winnaar bekendgemaakt. Daarnaast kun je als bezoeker deelnemen aan workshops. De workshops richten zich op het stimuleren van bewegen gedurende de schooldag en het thema vakleerkracht 2.0. Wat komt er aan bod? Denk aan goede voorbeelden uit de praktijk, de samenwerking tussen gemeente en onderwijs en het organiseren van een kwalitatief goede les bewegingsonderwijs.

Praktische informatie

Het kennisevent is voornamelijk bedoeld voor vakleerkrachten en leerkrachten in het primair onderwijs, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, onderzoekers en partners beweegstimulering. Het vindt 9 april plaats van ongeveer 09.30 tot 16.30 uur bij de Calo (Windesheim) in Zwolle.

Meer informatie over het kennisevent en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier.

Toolkit Schoolpleinen

Ook is er een speciale Toolkit Schoolpleinen ontwikkeld om scholen te helpen in het stimuleren van beweging gedurende de schooldag. Met de Toolkit Schoolpleinen van Kenniscentrum Sport & Bewegen krijg je inzicht in hoeverre het schoolplein op jouw school kinderen uitdaagt om te bewegen en ontvang je concrete tips om kinderen voldoende, veelzijdig en intensief te laten bewegen. De toolkit is bedoeld voor professionals in het primair onderwijs.

De Toolkit Schoolpleinen bestaat uit twee onderdelen. Met behulp van het kijkkader breng je de huidige situatie van het beweeggedrag van kinderen op het schoolplein in kaart. De resultaten van het kijkkader kunnen besproken worden binnen de school, bijvoorbeeld met leerkrachten, directie en andere betrokkenen. In het tipsheet staan tien tips beschreven die bijdragen aan het stimuleren van voldoende, veelzijdig en intensief bewegen van kinderen op het schoolplein. Dit zorgt voor een betere concentratie, meer rust in de klas en voorkomt dat leerkrachten veel tijd kwijt zijn aan het oplossen van conflicten.

Zo gebruik je de Toolkit Schoolpleinen

Gebruik het Kijkkader uit de toolkit om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het schoolplein op jouw school. Verdiep je in hoe actief kinderen zijn, welke elementen er aanwezig zijn en wissel resultaten uit met collega’s. Vervolgens kun je de tips van het Tipsheet gebruiken om het beweeggedrag van kinderen te stimuleren.

Bekijk de toolkit op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Geen reactie's

Geef een reactie