Basis ggz op maat in regio Oosterhout blijft

Basis ggz op maat in regio Oosterhout blijft

Basis ggz op maat in regio Oosterhout blijft

Oosterhout, 2 juni 2020

PERSBERICHT – Basis ggz op maat voor de patiënt en een nauwe samenwerking van eerstelijns ggz-zorgverleners in de regio Oosterhout. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de basis ggz zoals huisartsen zorggroep Zorroo deze georganiseerd heeft in de regio Oosterhout. Uit een evaluatie van de 5-jarige pilot is gebleken dat deze psychische en/of sociale zorg gecoördineerd vanuit de eerste lijn vooralsnog zeer succesvol lijkt te zijn. Niet alleen wat betreft de kwaliteit van zorg, maar het blijkt ook onnodig dure zorg te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat deze basis ggz op maat vanaf 2020 bij zorgverzekeraars VGZ en CZ binnen reguliere zorg valt.

Verschuiving richting huisartsenpraktijken

Landelijk gezien is er een verschuiving van steeds zwaardere problematiek richting de huisartsenpraktijk. Voor de patiënt betekent dit laagdrempelige zorg die dicht bij huis plaatsvindt. Dit betekent wel dat er meer expertise gewenst is binnen de huisartsenpraktijk. Daarom heeft Zorroo in de regio Oosterhout de basis ggz zo ingericht dat deze valt onder de huisartsenzorg. Hierdoor is de huisarts hoofdbehandelaar en werkt deze in de keten nauw samen met eerstelijns ggz-zorgverleners in de regio zoals psychologen, psychiaters en psychosomatische fysiotherapeuten. En dat heeft een flink aantal voordelen.

Basis ggz op maat

Zo kunnen huisartsen in de regio Oosterhout patiënten verwijzen op basis van de ernst van de psychische klachten. Er wordt gekeken naar de mate waarin iemand vastloopt met zijn of haar klachten en naar wat deze persoon wil en nodig heeft. Er is geen etiket nodig van een psychische stoornis. Voorheen kon binnen de reguliere zorg alleen verwezen worden met een vermoeden van een DSM-diagnose zoals bijvoorbeeld een angststoornis of depressie.

Nauwe samenwerking tussen zorgverleners

Verder leidt een nauwe samenwerking van eerstelijns ggz-zorgverleners in de regio Oosterhout tot een betere afstemming van zorg voor de patiënt en een eenduidige visie. De samenwerking vindt onder andere plaats in het multidisciplinair overleg (MDO). Aanvullend heeft deze samenwerking ook geleid tot het feit dat patiënten kunnen deelnemen aan groepstrainingen bij ketenpartners.

Huisarts Alex Bastick uit Oosterhout: “Het komt mijn patiënten ten goede dat ik en mijn POH korte lijnen hebben met de psychologen, psychosomatische fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en de psychiaters in Oosterhout – zo krijgt de patiënt de best passende behandeling voor zijn/haar klacht in de regio, en ook nog eens op korte termijn. Ik blijf als huisarts ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen.”

GZ-psychologe Sandrijn van der Voort: “Het is erg fijn zo nauw samen te werken met de huisartsen en collega’s in het werkveld. Als er problemen zijn, zijn de lijntjes kort en er is regelmatig overleg. We kunnen op deze manier beter de zorg leveren die past bij een cliënt: zo kan een behandeling bestaan uit een combinatie van verschillende behandelmethoden, bijvoorbeeld psychologische behandeling in combinatie met psychsosomatische fysiotherapie, trainingen of e-health. De behandelingen sluiten hierdoor beter aan op iemands hulpvraag en zijn effectiever.”

Goedkoper en laagdrempelig

Ook is de ggz gecoördineerd vanuit de eerste lijn goedkoper. Dit komt met name omdat patiënten minder snel verwezen worden naar (duurdere) specialistische ggz. Goedkopere zorg betekent dat Zorroo meer mensen de psychische hulp kan bieden die ze nodig hebben. Bovendien hoeft de patiënt zelf geen eigen risico te betalen voor zorg vanuit de huisartsenzorg. Hiermee hoopt Zorroo de ggz laagdrempeliger te maken zodat mensen sneller hulp zoeken bij klachten.

5-jarige pilot

Uit een evaluatie van de 5-jarige pilot is gebleken dat de basis ggz zoals voorgegeven door Zorroo kwalitatief goed is, dat patiënten tevreden zijn en dat de zorg in vergelijking met de landelijke cijfers goedkoper is. Desondanks bleek het toch ingewikkeld om e.e.a. in te passen in de zorg zoals deze op dit moment binnen Nederland georganiseerd is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben op deze weg steeds meegedacht hierover. Tevens heeft Zorroo regelmatig gespard met zorggroep PoZoB die een soortgelijke pilot voerde voor de regio Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Uiteindelijk zijn zorgverzekeraars VGZ en CZ akkoord gegaan met de basis ggz op maat binnen Zorroo.

Jelle Vrijsen van VGZ: “Als VGZ geloven we in een sterk georganiseerde eerste lijn waarmee cliënten dichter bij huis kunnen worden behandeld. We investeren dan ook al een aantal jaren in verschillende vormen van integrale ggz ketenzorg. De pilot in Oosterhout is een geslaagd voorbeeld van Zinnige Zorg en stimuleert VGZ en de regio om in te blijven zetten op goede samenwerking binnen de ggz.”

Toekomst

Voor de toekomst blijft Zorroo binnen de keten verder inzetten op zorg op maat voor patiënten met psychische en/of sociale klachten. Zo breidt Zorroo de samenwerking uit met gemeenten en met de specialistische ggz (SGGZ). We geloven erin dat nauwe samenwerking vele voordelen heeft voor zowel patiënten als zorgverleners. Samen hopen we de wachtlijstproblematiek te verminderen en de e-health mogelijkheden verder uit te breiden in de nabije toekomst.

Geen reactie's

Geef een reactie