Agressief gedrag en separatie in de GGZ – Invloed van verpleegkundigen en patiënten

Agressief gedrag en separatie in de GGZ – Invloed van verpleegkundigen en patiënten

Paul Doedens is verpleegkundige en postdoc onderzoeker bij Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Psychiatrie en Docent-onderzoeker Verpleegkunde bij de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Gezondheid.

Paul Doedens onderzocht de invloed van verpleegkundigen op de incidentie van agressief gedrag en separatie.

In GGZ Vaktijdschrift nummer 8 schrijft Doedens een Nederlandstalig artikel waarin zijn proefschrift “Unlock the doors – Aggressive behaviour and seclusion on closed psychiatric wards” wordt samenvat.

Patiënten en verpleegkundigen hebben vaak overeenstemming over de feitelijke gebeurtenissen bij agressieve incidenten, maar hun visie op de ernst van het incident verschilt. Teams met voornamelijk mannelijke verpleegkundigen werden geassocieerd met minder separatie en agressief gedrag. Teams met een hogere score op persoonlijkheidstrek openheid werden geassocieerd met minder separatie en teams met een hoge score op persoonlijkheidstrek extraversie werden geassocieerd met meer agressief gedrag. Er zijn volgens Doedens geen simpele oplossingen om de veiligheid op psychiatrische afdelingen te vergroten, maar meer aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van verpleegkundigen lijkt essentieel.

Geconcludeerd wordt dat inzicht geven in de persoonlijkheid van de verpleegkundige voor trainingsdoeleinden kan leiden tot meer kennis over het eigen gedrag en over de eigen rol tijdens de interactie met patiënten. Voldoende aandacht voor de ontwikkeling van verpleegkundigen wordt geadviseerd om de veiligheid van psychiatrische afdelingen groter te maken.

Bekijk het volledige artikel:
pdf (originele publicatie): Agressief gedrag en separatie in de GGZ – Invloed van verpleegkundigen en patiënten
in html: Agressief gedrag en separatie in de GGZ – Invloed van verpleegkundigen en patiënten

Geen reactie's

Geef een reactie