1SociaalDomein, digitaal ggz platform voor professionals (AD)

1SociaalDomein, digitaal ggz platform voor professionals

1SociaalDomein, digitaal ggz platform voor professionals (AD)

Eén platform voor alle professionals in het sociaal domein

De transformatie in het sociaal domein vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en intensievere kennisdeling tussen professionals. Daarbij is één van de succesfactoren elkaar goed leren kennen en blijven kennen. Professionals met elkaar verbinden en laten helpen staat centraal op 1SociaalDomein. Als digitale ontmoetingsplek verbindt het platform al bijna 3.000 professionals binnen en buiten de GGZ.

Samenwerken is het sleutelwoord

Stapje voor stapje slagen we er steeds beter in om vraagstukken en knelpunten in het sociaal domein samen aan te pakken. De transformatie vraagt om andere, intensievere vormen van samenwerking tussen domeinen, organisaties en professionals. De nieuwe vormen van samenwerkingen bieden kansen voor innovatie en het verhogen van de kwaliteit van de geleverde hulp. Maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee.

Eén van de succesfactoren voor het slagen van een nieuwe samenwerking is elkaar goed leren kennen en blijven kennen. Een online ontmoetingsplek ondersteunt dit proces, maar het is een hele klus om dit te laten slagen. Professionals uit de verschillende organisaties en vakgebieden weten elkaar nog niet altijd even goed te vinden, komen uit diverse werkculturen en gebruiken uiteenlopende digitale systemen. Het sociaal domein is nog erg versnipperd.

Professionals worden gestimuleerd om integraal samen te werken, om over de grenzen van de eigen organisaties heen en buiten de grenzen van hun eigen vakgebied te treden. Maar hoe kunnen we goed en vlot met elkaar samenwerken als niet alleen de fysieke werelden, maar ook de online werelden gescheiden blijven?

“Eén van de succesfactoren voor het slagen van een nieuwe samenwerking is elkaar goed leren kennen en blijven kennen.”

Iedereen op één platform

Het doel van het platform 1SociaalDomein is om alle professionals met elkaar te verbinden, zowel binnen hun expertisegebied als daarbuiten. 1SociaalDomein biedt een digitale ontmoetingsplek om te netwerken en kennis uit te wisselen. Al bijna 3.000 professionals zijn actief op 1Sociaaldomein.nl. Zij werken bij onder andere zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, ministeries, kennisinstellingen, hogescholen, universiteiten en adviesorganisaties. Zowel regionaal als landelijk worden zij met elkaar verbonden.

Vraag en antwoord

Op het platform worden ontzettend veel interessante vragen gesteld, waar over het algemeen binnen 24 uur zeker 4 uitgebreide antwoorden op worden gegeven. Middels een slim algoritme worden de gestelde vragen gekoppeld aan professionals die kennis hebben over dat specifieke onderwerp. Geestelijke Gezondheidszorg is een voorbeeld van een onderwerp wat vaak aan bod komt. Zo wordt er bijvoorbeeld besproken hoe de communicatie gaat tussen verwarde mensen die bij de politie terechtkomen en hoe ze bij de juiste hulpverleners terechtkomen, worden ervaringen gedeeld over uitkomstgericht werken en velen andere onderwerpen.

Heb jij een interessante vraag? Ben je benieuwd naar de onderwerpen die besproken worden? Neem dan een kijkje op www.1sociaaldomein.nl en maak kosteloos een profiel aan!

(1Sociaaldomein.nl wordt erkend als waardevol platform door onder andere Sociaal Werk Nederland, Movisie, Jeugdzorg Nederland, VGZ, ONS Welzijn, GGD Hart voor Brabant, CZ, Unik, GGZ Oost Brabant, Pantein en Brabant Zorg)

Geen reactie's

Geef een reactie