Wet verplichte ggz heeft volgens psychiaters averechts effect

Wet verplichte ggz heeft volgens psychiaters averechts effect

Wet verplichte ggz heeft volgens psychiaters averechts effect

Van begin af aan is er kritiek geweest op de Wet verplichte ggz (Wvggz) die in januari van kracht is gegaan. Nu blijkt de nieuwe werkwijze ook in de praktijk problemen op te leveren. Er liggen al plannen voor een zogenoemde ‘reparatie’ van de wet, maar volgens psychiaters is dit bij lange na niet genoeg om de berg aan administratieve lasten die de Wvggz met zich meebrengt tot een haalbare hoeveelheid te beperken.

Door de talloze procedures die doorlopen moeten worden om de juiste zorg te kunnen verlenen, zijn psychiaters en directeuren nu vooral bezig met papierwerk en ontstaan er vertragingen en achterstanden bij het OM. Hierdoor stagneert de zorg, met alle gevolgen van dien. Hoewel de nieuwe wet bedoeld is om patiënten meer inspraak te geven, blijkt de bureaucratie eerder voor onduidelijkheid en verwarring te zorgen.

Lees hier een artikel van het NRC over de brief die vorige week door bestuurders van ggz-instellingen naar staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis is gestuurd, waarin hun onvrede en zorgen worden geuit. Ook de voorzichter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ziet de situatie achteruit gaan, zo is te lezen in het artikel:

De wet heeft een averechts effect, zegt NVvP voorzitter Elnathan Prinsen: de 'rechtspositie' van patiënten is op papier sterker geworden, maar in de praktijk zwakker geworden doordat patiënten alle formulieren niet kunnen doorgronden. ”De wet leidt niet tot minder dwang maar tot meer.”

Geen reactie's

Geef een reactie