Vrijwilligers en ‘peer ondersteuning’ in de geestelijke gezondheidszorg

Vrijwilligers en ‘peer ondersteuning’ in de geestelijke gezondheidszorg

Onderzoekers van de University of Edinburgh en de Universiteit Utrecht onderzochten de mogelijkheden van vrijwillige peer-ondersteuning voor ondersteuning bij psychische klachten. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Applied Neuroscience and Mental Health, uitgegeven door ggz.nl.

De auteurs concluderen dat er reden is om peer-support via het internet verder te onderzoeken als instrument binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Noah Stapper, Gema Benavides Jimenez, Yasmin Barenco Abbas en Maya Homsy King

Bij relaties met peers is sprake van gelijkwaardige levensomstandigheden. De gedachte is dat iemand in dezelfde omstandigheden zich ook makkelijker kan verplaatsen in de ander. Hierdoor kan van elkaar worden geleerd en kunnen peers elkaar ondersteunen. Peer-supporters kunnen naast de therapeut, geestelijk verzorger of ervaringsdeskundige staan. Waar de laatste ervaring heeft in het doormaken van een specifiek lijden is de peer-supporter op leeftijd en/of andere relevante levensfactoren gescreend als match. Dankzij het internet is het delen van ervaringen ook online mogelijk. De auteurs noemen dit online-peer-support.

In het onderzoek wordt literatuur besproken met betrekking tot peer-support en een voorzichtige uitspraak gedaan over de potentie van Online peer-support-platforms. Dergelijke platforms hebben het potentieel om zelfzorg en toekomstperspectief te vergroten en om mentaal te versterken. Er zijn ook haken en ogen. De onderzoekers concluderen namelijk ook dat er diverse risico’s zitten aan (online)peer-support. Dit zijn onder meer de relatieve onveiligheid van online chatrooms en het risico dat van peers kan uitgaan, ook op aanzet tot zelfbeschadiging. Zij testen momenteel hun eigen peer support platorm op https://mindsupport.eu.

Bekijk het volledige artikel
PEER SUPPORT in pdf
PEER SUPPORT in html

Geen reactie's

Geef een reactie