Validatie van de Nederlandse versie van de parametrische Go/No-go taak

PGNG, Parametrische Go/No-go taak

Validatie van de Nederlandse versie van de parametrische Go/No-go taak

Onderzoekers van de Waag in Utrecht, GGZ Research, Hersencentrum Mental Health Institute, Ludwig Maximilians Universiteit München en de Univeristeit Utrecht onderzochten de psychometrische eigenschappen van de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de PGNG-taak.

De parametrische go/no-go (PGNG)-taak is een geautomatiseerde taak die is ontworpen om cognitieve flexibiliteit, responsremming en werkgeheugen te meten. Er is aangetoond dat de PGNG-taak de uitvoerende kernfuncties (EF’s) op een psychometrisch verantwoorde, korte en ecologisch valide manier meet.

Methode: 74 hoogopgeleide volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar werden geïncludeerd. Tweeënveertig deelnemers voltooiden testbatterij A om de convergente validiteit van de taak te onderzoeken; 36 deelnemers voltooiden testreeks B om de discriminantvaliditeit van de taak te onderzoeken. De resultaten werden geanalyseerd met behulp van een ANOVA met herhaalde metingen, de Friedman-test, de paired-samples t-test en correlatieanalyses.

Resultaten: Niveau 3 van de PGNG-taak stelt hoge eisen aan aanhoudende aandacht, responsinhibitie en set-shifting. Correlaties tussen niveau 3 en een complexe EFs-meting ondersteunden de convergente validiteit van dit niveau van de PGNG-taak. De convergente validiteit van niveau 1 en 2 werd niet ondersteund. Er werden geen significante correlaties gevonden tussen PGNG-niveaus en niet-EF-tests, wat de discriminante validiteit ondersteunt.

van Horn JE, van der Schoot A, Wilpert J, Engelbregt HJ, Brand N. A Pilot Study of the Convergent and Discriminant Validity of the Dutch Version of the Parametric Go/No-Go Task. Cogn Behav Neurol. 2023 Dec 6. doi: 10.1097/WNN.0000000000000363. Epub ahead of print. PMID: 38051015.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38051015/

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie