Mentale klachten coronapandemie in kaart gebracht

Mentale klachten coronapandemie in kaart gebracht

Mentale klachten coronapandemie in kaart gebracht

Persbericht Gezondheidsraad – Den Haag, 14 februari

De toename in mentale klachten die te zien waren in het eerste jaar van de coronapandemie is volgens de Gezondheidsraad reden tot zorg. Vooral jongvolwassenen, ouderen en beroepsgroepen die onder druk staan, zoals zorgpersoneel, hebben vaker last van mentale klachten. Daarnaast hebben meer mensen te maken gekregen met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten, zoals financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden. De Gezondheidsraad adviseert de ontwikkelingen goed te volgen en te zorgen voor effectieve laagdrempelige hulp. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

De raad heeft de stand van de wetenschap in kaart gebracht in het eerste jaar van de coronapandemie. Daaruit komt naar voren dat er een toename is in mentale klachten. Vooral jongvolwassenen kampen met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bij ouderen was er een significante toename van emotionele eenzaamheid te zien (gemis van een nauwe band met een ander). Bepaalde beroepsgroepen (zoals zorgpersoneel) hebben in toenemende mate last van burn-outklachten en stress. Bij een deel van de bevolking zijn de klachten waarschijnlijk van voorbijgaande aard, maar bij een beperkt deel bestaat de kans dat zij lang aanhouden. Bij wie is nog niet bekend. Verder zijn risicofactoren voor het ontstaan van mentale klachten toegenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leerachterstanden bij kinderen en adolescenten, onveilige thuissituaties, eenzaamheid, financiële onzekerheid en een zware werkbelasting.

Het beeld dat naar voren komt, geeft reden tot zorg, vindt de raad. Van belang is de ontwikkelingen goed te blijven volgen en ook te bezien of de genomen initiatieven om de mentale gezondheid te versterken effectief en afdoende zijn. Daarnaast adviseert de commissie om geen nieuwe interventies te ontwikkelen, maar te zorgen voor implementatie van bestaande effectieve en laagdrempelige interventies. Ook is van belang te zorgen voor toegankelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en voor continuïteit in het hulpaanbod, ondersteund met langjarige financiering.

De publicatie Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie (nr. 2022/05) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie