Tekort aan toezichthouders in de geestelijke gezondheidszorg?

tekort aan toezichthouders?

Tekort aan toezichthouders in de geestelijke gezondheidszorg?

Er dreigt een tekort aan toezichthouders in de zorg. Tot die conclusie komt ggz.nl naar aanleiding van een email enquête onder ggz instellingen in de regio Amsterdam.

Het probleem is niet zozeer de kwaliteit van kandidaten maar eerder kwantiteit, zo blijkt ook uit de enquête. Er zijn weinig mensen die voldoende specialistische kennis hebben voor deze functies.

Interessant is dat dit geldt voor zowel de kleine als middelgroot/grote instellingen. Een grote instelling vergt ander soort toezicht dan een kleinere. Veel toezichthouders hebben alleen ervaring in het besturen van ondernemingen met een bepaalde omvang. Om deze reden moeten alle instellingen met wettelijke verplichting tot het hebben van een toezichthoudend orgaan toezichthouders vissen uit globaal 3 vijvers (0-10, 10-50, >50 fte, redactie) met een beperkt aantal kandidaten.

Het is de vraag of het verstandig is om een persoon als toezichthouder te hebben van meerdere instellingen. Anderzijds lijkt het niet ten koste te gaan van de kwaliteit van toezicht. Omdat er wettelijke verplichting geldt wordt in de praktijk gekozen voor toezichthouders die meerdere instellingen controleren.

Geen reactie's

Geef een reactie