Systeemtherapie als verzekerde zorg voor 18+: een doorbraak!

Systeemtherapie als verzekerde zorg voor 18+: een doorbraak!

Systeemtherapie als verzekerde zorg voor 18+: een doorbraak!

Persbericht 29-09-2020

Systeemtherapie is nu opgenomen in het advies van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor de ggz waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden systeemtherapie in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Dankzij de samenwerking met ZN is het rapport ‘Wetenschappelijke evidentie systeemtherapie’ de basis geworden voor dit advies.

Het rapport uit 2019 waarbij in de breedte onderzoek is verzameld en beoordeeld, laat zien dat en hoe systeemtherapie effectief is. “Ondanks enkele voorwaarden zijn we blij met dit resultaat”, zo meldt Tessa van Iperen, directeur NVRG. Systeemtherapie, ofwel relatie- en gezinstherapie, wordt vooral ingezet om verder te kijken dan alleen de problematiek van de hulpvrager.

De erkenning door ZN draagt bij aan een meer volwaardige positie in het ggz veld, iets waar werkgevers en leden al langer om vragen. De opname van systeemtherapie in de ZN-circulaire is een goede stap op weg naar meer zichtbaarheid van systeemtherapie in registratie en dossiers.

De voorwaarden die zijn gesteld aan de vergoeding van systeemtherapie sluiten aan bij de huidige stand van onderzoek en evidentie. Dat betekent bijvoorbeeld dat systeemtherapie vergoed wordt wanneer deze onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling en niet als monotherapie. Eveneens geldt dat de behandelaar op het moment van de behandeling geregistreerd moet zijn als systeemtherapeut bij de NVRG.

Over systeemtherapie

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner. Tijdige inzet van systeemtherapie heeft een grote meerwaarde voor de hulpverlening. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten.

Hier vind je meer informatie over de voorwaarden voor zowel systeemtherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

Meer over de NVRG

De NVRG is het kwaliteitsregister van systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers. De missie van de NVRG is systeemtherapie breed toegankelijk te maken, door verspreiding van het systemische gedachtegoed en door zich sterk te maken voor erkenning van het vakgebied en vergoeding van systeemtherapie.

Website: www.nvrg.nl, LinkedIn: www.linkedin.com/company/nvrg

3 Reactie's
 • Ellen Bouman
  Geplaatst op 19:30h, 30 september Beantwoorden

  Betekent het dan ook dat er geen regiebehandelaar nodig is. Niet alle systeemtherapeuten zijn dat.

  • Gert
   Geplaatst op 08:40h, 02 oktober Beantwoorden

   Ik heb dezelfde vraag. Ik krijg het idee van niet overigens. Wat nu precies de doorbraak is is me derhalve niet geheel duidelijk…

  • Gert
   Geplaatst op 11:37h, 03 oktober Beantwoorden

   Er is altijd een regiebehandelaar nodig, dus BIG denk ik. Feitelijk geen verschil dus, ik begrijp het nieuwe ervan niet zo goed…. Systeemtherapie van een kennis werd altijd al vergoed.

Geef een reactie