Subsidie voor werk bij lichtere psychische aandoeningen

Subsidie voor werk bij lichtere psychische aandoeningen

Subsidie voor werk bij lichtere psychische aandoeningen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten subsidies beschikbaar te stellen om ggz-cliënten met zogenoemde ‘common mental disorders’ (CMD) aan werk te helpen. Hierover schrijft nieuwsmedium Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de bekendmaking door het ministerie van SZW. De nieuwe regeling is een uitbreiding van de bestaande Individuele Plaatsing en Steun (IPS) trajecten voor mensen met ernstige psychische stoornissen.

Van mei tot en met november dit jaar is de nieuwe regeling van kracht, waarbij in totaal 200 ggz-cliënten subsidie kunnen krijgen voor begeleiding in het vinden en behouden van betaald werk. Per persoon is er 8000 euro beschikbaar; deelnemers dienen niet langer dan twee jaar in behandeling te zijn voor een veelvoorkomende psychische aandoening (CMD). De eerdere regeling is effectief gebleken om mensen met langdurige behandeling en zwaardere, meervoudige problematiek onder begeleiding aan het werk te krijgen. Wegens dit succes wordt nu gekeken welke resultaten behaald kunnen worden bij cliënten met mildere klachten.

Cliënten die gebruik willen maken van de regeling kunnen dit overleggen met hun behandelaar. De ggz-behandelaar kan vervolgens een subsidieaanvraag indienen bij het UWV, eventueel aangevuld met een toestemmingsverklaring van de gemeente indien deze betrokken is bij beslissingen over het re-integratietraject. Gemeenten kunnen ook zelf – in overleg met de behandelaar – een cliënt voordragen om in aanmerking te komen voor subsidie. De deelnemers worden begeleid in het vinden van een baan, het uitvoeren van het werk en de veranderingen die daarbij komen kijken. Ook voor werkgevers is er een mogelijkheid om begeleiding te krijgen bij integratie van een cliënt in de onderneming.

Het indienen van de subsidieaanvragen bij het UWV kan tot en met 28 november 2019.

Geen reactie's

Geef een reactie