Steward ownership kan de zorgsector gezonder maken

ongezonde bedrijfsvorm GGZ

Steward ownership kan de zorgsector gezonder maken

Jennifer Benson pleit in haar artikel voor een systeem van steward owned zorgorganisaties. In deze organisatievorm wordt kapitaal van invloed gescheiden. Het leveren van een kwalitatief hoogstaand kernproduct, de gezondheid van de onderneming en het welzijn van haar medewerkers zijn dé prioriteiten van de organisatie. Dit in tegenstelling tot organisaties die prioriteit geven aan het maken van winst dat door aandeelhouders naar believen kan worden besteed, ook aan niet zorggerelateerde zaken.

In het huidige systeem trekken de meest voor de hand liggende stakeholders, namelijk cliënt en zorgmedewerker, aan het kortste eind, aldus Benson. En dit is niet louter te wijten aan specifieke rechtsvormen.

“Ook bij zorgorganisaties die als stichting zijn vormgegeven, nemen buitengewone financiële transacties toe, die bij een normale bedrijfsvoering in de marktsector niet gauw zouden voorkomen.” (aldus Prof. Dr. Jeroen Suijs en Prof. Dr. Harrie Verbon in 2018). Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten in de zorg of investeringen in grond, terwijl er bespaard wordt op het personeel… Kortom, dezelfde dynamiek van het aandeelhouderskapitalisme is zelfs binnen sommige non-profit stichtingen terug te vinden.

Het hele artikel is te lezen in GGZ Vaktijdschrift nummer 6.
Directe link naar het artikel over Steward Ownership in de zorg: gezondmakende eigendomsstructuren in de zorg

 

Geen reactie's

Geef een reactie