Podcast uitgelicht: De Kracht van Openheid

Podcast uitgelicht: De Kracht van Openheid

Podcast uitgelicht: De Kracht van Openheid

In de podcastserie De Kracht van Openheid praat Sanne Verschuuren in elke aflevering met een andere (ervarings)deskundige over mentale gezondheid en bewustzijn. Sanne heeft zelf te maken gehad met diverse psychische klachten en is nu ook als ervaringsdeskundige werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In haar podcasts wordt iedere keer een ander thema rondom mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid besproken, waar tevens spirituele, antroposofische of holistische visies in worden meegenomen. Met de serie hoopt ze meer openheid te creëren over deze onderwerpen.

Op haar website beschrijft Sanne De Kracht van Openheid als volgt:

“Een podcast over mentale gezondheid & bewustzijn. Iedere aflevering wordt een ander thema behandeld en een bijpassende inspirerende deskundige geïnterviewd. Zelf ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van psychose, depressies, manie, angststoornis, paniekaanvallen, burn-outs en hoogsensitiviteit en voor mij is openheid zowel mijn kwetsbaarheid als de sleutel tot mijn herstel geweest.

We praten in deze podcast in alle openheid over mentale gezondheid en bewustzijn. Het doel is om mentale gezondheid bespreekbaar te maken en stigma rondom psychische klachten te doorbreken. Door het luisteren van deze podcast word je aangemoedigd open te zijn over je mentale gezondheid en zo bij te dragen aan het creëren van een collectief bewustzijn rondom dit onderwerp. Openheid kan zorgen voor steun, het doorbreken van eenzaamheid, meer begrip, maatschappelijke inclusiviteit en normalisering.

Het woord ‘openheid’ in deze context heeft ook nog een andere betekenis: mensen die worstelen met hun mentale gezondheid staan vaak ook letterlijk ‘open’ voor indrukken in de wereld om hen heen, dit kan zowel een uitdaging als een kracht zijn. Met mijn podcast hoop ik de kracht van openheid te benadrukken. Er zitten zoveel prachtige kanten en voordelen aan. Waarom zouden we alles binnen houden, alles zelf proberen op te lossen, ons schamen? In openheid delen en communiceren met elkaar maakt het leven een stukje makkelijker en lichter.

Een podcast is laagdrempelig, ook met een angststoornis of straatvrees kun je hier thuis naar luisteren. Ik streef ernaar hiermee iedereen te bereiken en niemand uit te sluiten.”

Tot nu toe zijn er vijf afleveringen van de serie verschenen, met de thema’s: winter(depressie), hoogsensitiviteit, het label ‘verwarde personen’, trauma en ‘opvoeding, ouderschap en kind zijn’. De podcastserie is gratis te beluisteren via Spotify en de laatste drie afleveringen zijn tevens beschikbaar via Soundcloud.

Geen reactie's

Geef een reactie