Opinie | Investeer in het behoud van psychiaters in de ggz

Opinie | Investeer in het behoud van psychiaters in de ggz

Opinie | Investeer in het behoud van psychiaters in de ggz

Aan nieuw afgestudeerde en toekomstige psychiaters is er in principe geen gebrek; er worden volop studenten opgeleid die in theorie zo de geestelijke gezondheidszorg in kunnen stromen om eventuele uitstromers van de oudere generatie te vervangen. Toch is het toekomstbeeld – zoals het er nu uitziet – niet geheel rooskleurig. Psychiater Louise Smallenburg beschreef in Het Parool wat er mankeert: volgens haar wordt er te weinig geïnvesteerd in het begeleiden en steunen van nieuwe psychiaters, zodat ze ook daadwerkelijk in de ggz actief blijven.

Het blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de huidige psychiaters, waaronder jonge starters, niet overeind weet te blijven in het systeem waarin de ggz nu georganiseerd is en serieus overweegt om te stoppen. Er is sprake van emotionele uitputting en het plezier in het beroep wordt minder. Een ander deel van beginnende psychiaters wijst ggz-instellingen bij voorbaat al af. Dat is zonde en er is iets aan te doen, aldus psychiater Louise Smallenburg.

“Platform voor psychische gezondheid MIND en de Nederlandse ggz schreven kort voor het debat aan de Kamer dat de wachtlijstproblematiek aangepakt moet worden door de in-, door- en uitstroom van patiënten te verbeteren. Mijns inziens is echter meer nodig dan alleen efficiëntere patiëntenzorg. Het is zaak om psychiaters, zowel oud als jong, niet alleen te enthousiasmeren voor het werken in de ggz, maar nog veel belangrijker: ze te behouden”, schrijft Smallenburg in Het Parool. “Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert dit in hun op 11 juli verschenen rapport over personeelsbeleid: werkgevers kunnen meer doen om personeel te behouden.”

“Een oplossing is om de beginnend psychiater in de ggz structureel beter te begeleiden”, stelt Smallenburg voor. “De overgang van arts in opleiding naar psychiater brengt een rolverandering en andere verantwoordelijkheden met zich mee. Ik pleit ervoor dit proces te bewaken, door beginnende psychiaters een senior psychiater als mentor te geven. Of een ‘achter-achterwacht’-constructie als back-up voor de eerste avond-, nacht- en weekenddiensten. Daarnaast kan implementatie van clinical leadership- of fellowshipprogramma’s de beginnend psychiater in de ggz blijvend steun, uitdaging en potentieontwikkeling bieden. Laat het vooral programma’s op maat zijn die het werken in de ggz aantrekkelijk maken.”

In sommige ziekenhuizen kunnen medisch specialisten al voor dit soort begeleidingsprogramma’s terecht, die onder andere blijken te helpen om de veerkracht van medewerkers te versterken en klachten van uitputting te voorkomen. Hoewel er ook in ggz-instellingen enkele initiatieven zijn gestart, is de begeleiding en steun voor psychiaters slechts minimaal aanwezig.

Smallenburg: “Voor behoud van mentaal fitte, energieke jonge psychiaters roep ik besturen van ggz-instellingen op dergelijke ondersteunende programma’s breed te dragen. Het brandend houden van het vuurtje bij de jonge psychiater kan cruciaal zijn om de ggz-wachtlijsten niet verder te laten oplopen. Wie weet, als de Tweede Kamer dergelijke steunprogramma’s ook faciliteert, dat die wachtlijsten zelfs afnemen?”

Lees hier het volledige opiniestuk in Het Parool.

Geen reactie's

Geef een reactie