Onderzoek van start naar stress en prestatiedruk bij studenten

Onderzoek van start naar stress en prestatiedruk bij studenten

Onderzoek van start naar stress en prestatiedruk bij studenten

Het Trimbos-instituut is deze maand van start gegaan met een nieuw onderzoek naar stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en het RIVM, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onder de naam Harder Better Faster Stronger? wordt in deze studie geprobeerd de oorzaken van stress en prestatiedruk in kaart te brengen, met als doel om ook betere manieren te vinden om deze klachten te verminderen of zelfs te voorkomen.

“Studenten zeggen stress en prestatiedruk te ervaren. Dit hangt samen met psychische klachten, emotionele uitputtingsklachten en het gebruik van ADHD-medicatie zonder doktersrecept. Dat blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik studenten hoger onderwijs (studentenmonitor) die eerder al uitkwam”, aldus het Trimbos-instituut. “Het onderzoek Harder Better Faster Stronger? probeert inzicht te krijgen in de oorzaken van stress en prestatiedruk van studenten in het hoger onderwijs. Bovendien zoekt het naar aanknopingspunten voor hogescholen, universiteiten, studenten en de overheid om dit te voorkomen of te verminderen.”

Nieuw onderzoeksterrein

Dat veel studenten met stress-gerelateerde klachten kampen is al langer bekend, maar we weten nog relatief weinig over waar dit precies vandaan komt. Daar moet deze nieuwe studie verandering in brengen. Over de uitvoering van het onderzoek laat het Trimbos-instituut het volgende weten:

“Het onderzoek bestaat uit meerdere delen. Zo proberen we in het eerste gedeelte van het onderzoek tot een goede definitie van stress en prestatiedruk bij studenten te komen. Dat is belangrijk, omdat dit een vrij nieuw concept is en er in ons land nog maar weinig onderzoek naar gedaan is. Hoewel de uitkomsten van De Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik eind 2021 aanknopingspunten boden voor beleid op het gebied van studentenwelzijn, is er nog onvoldoende zicht op achtergronden van stress en prestatiedruk bij studenten.

Het is belangrijk om te weten welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stress en prestatiedruk. Om hier achter te komen, doen we literatuuronderzoek. Ook houden we focusgroepen met studentbegeleiders en studenten. Bij die laatste groep houden we ook individuele interviews. Zo wordt – naast het vaststellen van oorzaken – mogelijk ook inzichtelijk waar oplossingen liggen. Tot slot doen we in dit onderzoek secundaire analyses op de data verkregen uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik. Dit betekent dat we bestaande data opnieuw gaan analyseren, maar dan met een andere onderzoeksvraag. Zo hopen we profielen te vinden van studenten die stress en druk ervaren.

In het onderzoek is specifieke aandacht voor internationale studenten en studenten met een migratieachtergrond. Uit de studentenmonitor bleek dat zij meer stress en prestatiedruk ervaren dan andere groepen. Het onderzoek is 1 november gestart. Eind juni 2023 worden de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.”

Geen reactie's

Geef een reactie