Nieuw traject mboRijnland focust op praktijkgericht leren binnen zorginstelling

Nieuw traject mboRijnland focust op praktijkgericht leren binnen zorginstelling

Nieuw traject mboRijnland focust op praktijkgericht leren binnen zorginstelling

Persbericht mboRijnland

Twintig studenten van mboRijnland zijn deze maand een nieuwe praktijkleerroute ‘Het Leerhuis’ gestart bij Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. De BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG (VIG) en Verpleegkundige volgen hun opleiding geheel in de praktijk. Dit traject is tot stand gekomen door een samenwerking tussen mboRijnland, Zorgpartners Midden-Holland en het CIV Welzijn & Zorg.

Zorginstelling als leslokaal

De enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten starten op locaties De Hanepraij en Savelberg, twee centra voor ouderenzorg in Gouda. Op beide locaties is een leslokaal beschikbaar, waar docenten van mboRijnland de theorielessen geven. Het uitgangspunt is dat het leren van studenten plaatsvindt dicht bij de bewoners, dicht bij het zorgteam en op de werkplek. Praktijkvoorbeelden staan centraal in de lessen.

De theorie sluit naadloos aan op de praktijk, waardoor de complexe zorg beter te begrijpen is voor de student. Bovendien kan de student adequaat inspelen op praktijksituaties, omdat ze het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. De studenten zijn ingeroosterd als boventallig. Dit betekent dat een student altijd gekoppeld is aan een gediplomeerd medewerker en de ruimte krijgt om rustig mee te kijken, te ervaren en te leren.

Leren en stage lopen tegelijk

De studenten lopen stage en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) in een contextrijke leerwerkomgeving. Met de leervragen die studenten tegenkomen in de praktijk gaan ze in de theorielessen actief aan de slag. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Daarnaast lopen de studenten vier uur per dag stage in de zorg. Periodieke gesprekken met werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten zorgen ervoor dat de student centraal staat en het leerproces goed gemonitord wordt.

Doen en ervaren

Het spreekt studenten aan dat ze veel praktijkervaring opdoen op verschillende afdelingen. Menno: “Ik vind het leuk om ouderen te helpen, verzorgen en een goed gevoel te geven. Het leren in de praktijk past bij mij.”

“Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat deze meer persoonsgericht is en er meer begeleiding is. Van kleins af aan weet ik al dat ik de zorg in wil”, aldus Eva.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Studenten leren sneller door te doen en te ervaren. Ze leren continu in een unieke werkomgeving met een goed leerklimaat, omringd door werkbegeleiders, een praktijkopleider en docenten. Het is mooi dat in deze route nieuwe mogelijkheden, flexibel onderwijs en maatwerk centraal staan.“

Marlies Krijgsman en Esther van Dijk zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies: “Na een goede voorbereiding en samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling hebben we ontzettend veel zin om te starten met deze groep enthousiaste, gemotiveerde studenten. We verwachten ook dat onze bewoners zullen genieten van het contact met studenten.”

Regionaal samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg richt zich met onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen en diverse gemeenten onder andere op groei en ontwikkeling van de zorgprofessionals. Het Leerhuis is hier een mooi voorbeeld van.

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan mschouwstra@mborijnland.nl (onderwijs) of opleidingen@zorgpartners.nl (praktijk).

Geen reactie's

Geef een reactie