Nascholing: toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren

Nascholing: toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren

Nascholing: toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren

– Persbericht SCEM –

De wetten en de dilemma’s

De toepassing van verplichte zorg bij kinderen en jongeren brengt extra dilemma’s mee. Er gelden aanvullende zorgvuldigheidseisen en er moet meer rekening worden gehouden met de mogelijk nadelige effecten op de lange termijn van verplichte zorg. Ook is het onderscheid tussen verplichte zorg en drang soms lastiger te bepalen en is er regelmatig sprake van een samenloop tussen de Wet verplichte ggz en andere wetten (Wgbo, Jeugdwet en Wet zorg en dwang).

In deze nascholing besteden we daarom specifiek aandacht aan toepassing van de Wvggz in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We bespreken hoe invulling moet worden gegeven aan de aanvullende zorgvuldigheidseisen, aan het verzetscriterium bij kinderen en jeugdigen en aan de samenwerking met familie en naasten. Daarnaast gaan we in op vragen die spelen bij de behandeling van eetstoornissen, zoals: wanneer is de Wgbo van toepassing en wanneer de Wvggz? Hoe kan daarbij zo goed mogelijk worden samengewerkt tussen kinderartsen, huisartsen en kinder- en jeugdpsychiaters?

Ten slotte staan we specifiek stil bij de verhouding tussen de Wvggz en de Jeugdwet. Wanneer is toepassing van de Wvggz meer passend en wanneer gesloten jeugdzorg? Hoe zit het met overplaatsingen? En hoe kan door een betere samenwerking het aantal gesloten plaatsingen worden verminderd? Presentaties over het wettelijk kader en relevante jurisprudentie worden afgewisseld en geïllustreerd met de bespreking van casuïstiek en vignetten uit de praktijk.

Aanvullende informatie

Sprekers: Drs. Maarten van Grevenstein, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij Karakter; Mr. dr. Emke Plomp, psychiater bij PsychoCura en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, gezondheidsrechtelijke advisering en nascholing
Datum: donderdag 30 mei 2024
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen
Accreditatie: toegekend door NVK (5 punten); aangevraagd bij NVvP en NIP (K&J/NVO)
Kosten: het inschrijfgeld bedraagt € 515,- | De groepsgrootte van deze scholing is beperkt
Doelgroep: kinder- en jeugdpsychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten ggz, klinisch en GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist en anderen die zich met de toepassing van de Wvggz in de praktijk bezighouden

Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier, of bekijk de flyer van deze nascholing.

Geen reactie's

Geef een reactie