Mogelijk verband tussen milieuvervuiling en psychische stoornissen

Mogelijk verband tussen milieuvervuiling en psychische stoornissen

Mogelijk verband tussen milieuvervuiling en psychische stoornissen

Er zijn nieuwe aanwijzingen gevonden dat milieuvervuiling een schadelijk effect kan hebben op de hersenen. Onderzoekers hebben gegevens geanalyseerd van inwoners in de Verenigde Staten en Denemarken en de mate van milieuvervuiling in de gebieden waarin zij leefden. In de enorme dataset van 151 miljoen mensen in de VS en 1,4 miljoen mensen in Denemarken is een toename gevonden van mentale aandoeningen op plekken waar de verontreiniging groot is.

De gegevens vanuit de Verenigde Staten waren afkomstig van een verzameling declaraties bij verzekeringen, die in 11 jaar tijd waren ingediend en betrekking hadden op neuropsychiatrische aandoeningen. Gebieden met de slechtste luchtkwaliteit werden vergeleken met gebieden waar de lucht het minst vervuild was. Op plekken met veel luchtvervuiling bleek een toename van 27 procent te zijn in het aantal diagnoses van bipolaire stoornis, en een toename van 6 procent in gevallen van zware depressie. Tevens werd er een sterke correlatie gevonden tussen bodemverontreiniging en persoonlijkheidsstoornissen; op de plekken met de slechtste bodemkwaliteit was een verhoging zichtbaar van ruim 19 procent in de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen.

In Denemarken is gekeken naar data van 1,4 miljoen mensen die behandelingen hebben gekregen voor neuropsychiatrische aandoeningen en die tot de leeftijd van 10 jaar in vervuilde gebieden hebben gewoond. Bij deze dataset was het mogelijk om per individu een schatting te maken van de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging. Bij mensen met de meeste blootstelling aan luchtvervuiling was de kans op schizofrenie naar schatting 148 procent hoger dan bij mensen met de minste blootstelling aan luchtvervuiling. De toename in prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen was zelfs 162 procent, en voor zware depressie en bipolaire stoornis werd een toename van respectievelijk ruim 50 en 24 procent gevonden.

Het is nog niet met zekerheid vast te stellen dat milieuvervuiling de oorzaak is van het ontstaan van psychische aandoeningen. Toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat verontreinigingen hier een rol in kunnen spelen. Bij dieren die zijn blootgesteld aan milieuvervuiling werden in eerdere experimenten al symptomen gevonden die overeenkomen met depressie en aantasting van het cognitief functioneren. Dergelijke onderzoeken laten zien dat verontreinigende stoffen mogelijk ontstekingsreacties in de hersenen kunnen veroorzaken, die neurologische schade tot gevolg kunnen hebben.

Lees ook het uitgebreide bericht van National Geographic over de recente bevindingen. Het complete wetenschappelijke artikel is beschikbaar op de website van het tijdschrift PLOS Biology, waarin het artikel gepubliceerd is.

2 Reactie's

Geef een reactie