Mentale zorg op school? Online werkgroep schoolpsychologen

Mentale zorg op school? Online werkgroep schoolpsychologen

Mentale zorg op school? Online werkgroep schoolpsychologen

De scholen zijn inmiddels weer begonnen en na een lange, onrustige coronaperiode is het te hopen dat we de komende tijd in wat rustiger vaarwater zullen verkeren. Tijdens de pandemie kampten veel leerlingen met mentale klachten en kwam er ook in het onderwijs meer aandacht voor deze problemen. In België worden vanaf dit schooljaar op initiatief van de minister van Volksgezondheid extra psychologen ingezet op scholen, met als doel om mentale klachten vroegtijdig te detecteren en meer aan preventie te doen. Hoe staat het er in Nederland voor met het welbevinden van scholieren, en wat kunnen we doen ter verbetering? Op vrijdag 23 september organiseert de werkgroep Schoolpsychologen de online bijeenkomst ‘Goed starten met werken aan welbevinden na corona’.

“Psychologen krijgen een prominentere plek in ons onderwijs. Vanaf komend schooljaar is het de bedoeling dat zij op school onder meer groepssessies aanbieden om te voorkomen dat kinderen en jongeren zwaardere mentale problemen ontwikkelen”, zo klonk het afgelopen maand in de Belgische media. “Door de coronacrisis piekte het aantal psychologische problemen, ook bij de jeugd. Dus komen er vanaf het nieuwe schooljaar externe psychologen – niet die van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) – op scholen om preventief rond de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te werken.”

De plannen komen voort uit een eerder besluit om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder te maken; hier wordt 152 miljoen per jaar voor vrijgemaakt. De Vlaamse minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke geeft aan dat scholen en CLB’s zelf kunnen beslissen of en hoe ze invulling willen geven aan extra zorgaanbod in het onderwijs. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat er op elke school de hele week een psycholoog rondloopt. “Wel moeten we ervoor zorgen dat scholen, leerkrachten, leerlingen, ouders en CLB’s weten waar ze kunnen aankloppen op een snelle en adequate manier. Vroegtijdige detectie en preventie, daar gaat het over”, aldus de minister.

“De CLB’s en de netwerken geestelijke gezondheidszorg zullen de komende weken en maanden concrete projecten op poten zetten”, is te lezen in het artikel van HLN. “Volgens verschillende betrokkenen is het vooral de bedoeling dat psychologen groepssessies organiseren in scholen of in de gebouwen van een CLB, waar leerlingen vrijwillig en na de lesuren kunnen op intekenen. Ook voor ouders die kampen met agressieve of erg verdrietige kinderen op jonge leeftijd, zouden er programma’s kunnen komen.”

Ook in Nederland zijn scholen geïnteresseerd in mogelijkheden om het mentale welzijn van leerlingen extra te ondersteunen. Het NIP heeft tijdens de coronapandemie een expertgroep van schoolpsychologen gevormd, die inmiddels samenwerkt met diverse betrokken partijen (NJi, Trimbos, Pharos, NCJ en Gezonde School) in de Coalitie Welbevinden. Samen hebben zij zich verdiept in deze kwestie en informatie verzameld over het duurzaam werken aan welbevinden op school.

Online bijeenkomst

Op vrijdagochtend 23 september wordt vanuit de werkgroep Schoolpsychologen een online bijeenkomst georganiseerd waarin de opgedane kennis gedeeld wordt. De werkgroep gaat in op de vraag wat we op scholen kunnen doen ter bevordering van het welbevinden, wat (vanuit onderzoek of ervaring) daadwerkelijk effectief is gebleken en wat dit specifiek voor jouw werk kan betekenen. Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op deze pagina.

Geen reactie's

Geef een reactie