Inzamelingsactie voor Stichting Het Vergeten Kind

Inzamelingsactie voor Stichting Het Vergeten Kind

Bron: NPO 3FM

3FM Serious Request zamelt elk jaar geld in voor goede doelen. Dit jaar is dat voor stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie, door te streven naar een stabiele, veilige omgeving, waar ze zich kunnen ontwikkelen. 3FM interviewde twee jongeren die als kind met jeugdzorg te maken kregen en uit huis werden geplaatst; zij delen hun verhaal over de gevolgen van hun thuissituatie.

De 19-jarige Mika vertelt over zijn ervaringen in de jeugdzorg. Zijn moeder was niet in staat om voor hem en zijn broertje zorgen, waardoor hij op z’n achtste al met jeugdzorg in aanraking kwam. Twee jaar later raakte het gezin dakloos en kwam het in een crisisopvang terecht, waar zijn moeder begeleiding kreeg. Na een jaar in de crisisopvang, kwam het gezin onder toezicht van een gezinsvoogd te staan, die de belangrijke beslissingen voor ze maakte. Deze situatie was voor Mika zo lastig, dat hij depressieve gevoelens kreeg en uiteindelijk besloot dat hij uit huis geplaatst wilde worden.

Mika geeft aan dat hij met meer trauma’s de jeugdzorg uit kwam dan dat hij ermee binnenkwam. De jeugd-ggz-instelling voelde, net als thuis, onveilig voor hem. Hij noemt als voorbeeld het gebruik van ‘separeerruimtes’ in de instelling, die functioneren als isolatiecellen. “Dwang en isolatie is onmenselijk en beschadigt kinderen die thuis al zoveel liefde en aandacht hebben gemist.” Daarnaast was hij vaak bang voor de hulpverleners; hij is er met meer dan 150 in aanraking gekomen, en had maar met enkelen een goede band.

Volgens Mika kunnen er een paar dingen binnen de jeugdzorg verbeterd worden. Hij vindt dat de behoefte van het kind centraal moet staan, begeleiders moeten dus niet óver de kinderen beslissen, maar mét ze. Verder zegt hij dat het goed zou zijn als uithuisgeplaatste kinderen dicht bij hun oude netwerk blijven wonen, zodat ze er niet van vervreemd raken. Als laatste geeft hij kritiek op het feit dat de jeugdzorg abrupt stopt wanneer jongeren 18 worden. “De meeste jongeren krijgen hulp van hun ouders, maar ik niet. Ik kwam in de schulden terecht omdat ik nooit had geleerd hoe ik met geld om moest gaan.” Nu is Mika zijn leven weer op aan het pakken, hij is bezig met sociaal werk om te voorkomen dat andere jongeren meemaken wat hij heeft meegemaakt.

Het verhaal van de 19-jarige Laura is van soortgelijke aard. Ze was pas 3 toen ze voor het eerst met jeugdzorg in aanraking kwam. Ze kwam terecht in een crisisopvang en dat was het begin van een lange weg vol moeilijkheden. Toen ze 14 was werd ze uit huis geplaatst. Aanvankelijk voelde ze zich opgelucht, maar al snel bleek dat ook deze leefgroep voor haar niet de oplossing was.

Alles veranderde toen een schoolleraar haar steunde door met haar te praten, dit gaf haar veel zelfvertrouwen. Rond die tijd werd ze ook in een andere leefgroep geplaatst, waar ze zich eindelijk echt thuis voelde. “Op de nieuwe groep heb ik vrienden gemaakt die voelden als broers en zussen. We stonden voor elkaar klaar en vormden een soort verbond.”

Laura is ook kritisch op de jeugdzorg. In totaal is ze meer dan vier keer verhuisd, en in aanraking gekomen met meer dan 400 hulpverleners. Hierdoor is het lastig een echte band op te bouwen, het maakt jongeren vaak afwachtend en wantrouwend tegenover begeleiders. Ook zij vindt het kwalijk dat jeugdzorg vanaf je achttiende stopt. “Ik heb veel trauma’s nog niet verwerkt. Ik ben niet voorbereid op het regelen van mijn financiën. Hoe moet ik een huis betalen of energiekosten regelen?”

Ook bijzonder hoogleraar Annemiek Harder ziet een paar belangrijke aspecten van de jeugdzorg die verbetering nodig hebben. Volgens haar moet er vanuit de overheid meer geld vrijkomen om de zorg op dit gebied te verbeteren. Jongeren moeten op dit moment te vaak van plek wisselen, waardoor ze geen hechte band met de hulpverleners kunnen opbouwen. Daarnaast zou er minder naar leeftijd moeten worden gekeken, en zou er meer ruimte moeten zijn voor de unieke situaties van kinderen.

In het Glazen Huis in Amersfoort worden nog t/m 24 december door 3FM-dj’s 24 uur per dag verzoeknummers gedraaid voor geld. Dit geld zal naar stichting Het Vergeten Kind gaan, zodat zij hun werk kunnen verbeteren en uitbreiden.

Het volledige interview met Mika en Laura kun je hier teruglezen.

Geen reactie's

Geef een reactie