Huidige cao umc aangepast wegens Wnra

Huidige cao umc aangepast wegens Wnra

Huidige cao umc aangepast wegens Wnra

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is met ingang van 1 januari 2020 van kracht gegaan. Hiermee verdwijnt de eenzijdige aanstelling van ambtenaren en wordt deze omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de rechten en plichten van ambtenaren gelijk worden getrokken met die van werknemers bij bedrijven. Zo komen er ook cao’s in plaats van rechtspositieregelingen.

Omdat de medewerkers van de meeste universitair medische centra (umc’s) tot 1 januari onder het ambtenarenrecht vielen, is de cao umc 2018-2020 aangepast naar aanleiding van de Wnra.

Op de website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra zijn informatieve animatievideo’s te bekijken waarin de belangrijkste veranderingen worden uitgelegd. Hier vind je tevens de aangepaste cao umc 2018-2020.

Informatie over de cao ggz 2019-2021 vind je hier.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie