Handboek broers en zussen: over hun relatie, ontwikkeling en gedrag

Handboek broers en zussen: over hun relatie, ontwikkeling en gedrag

Handboek broers en zussen: over hun relatie, ontwikkeling en gedrag

De relatie met een broer of zus is vaak de meest langdurige in iemands leven. Desondanks is de betekenis van deze relatie voor onze ontwikkeling en ons functioneren in de loop van ons leven nog erg onderbelicht. In het Handboek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen beschrijft expert Frits Boer de broer-zusrelatie in levensloopperspectief. In het boek wordt ingegaan op de invloed van deze relatie op de psychische en sociale ontwikkeling, en komen allerlei mogelijke gezinssituaties aan bod.

Meer dan 9 op de 10 volwassenen is opgegroeid met een of meer broers of zussen. Het Handboek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen beschrijft het verloop van de relatie in de levensloop. Daarbij komen niet alleen rivaliteit, loyaliteit en de plaats in de kinderrij aan bod, maar vooral de invloed van deze relatie op de psychische ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming. Ook worden situaties beschreven waarin zich binnen die relatie ernstige problemen voordoen, zoals mishandeling of seksueel misbruik.

Het boek staat tevens stil bij alle variaties die er kunnen voorkomen, zoals het opgroeien in een samengesteld gezin – iets dat nu geldt voor bijna een kwart van de kinderen in Nederland. Of het opgroeien met een ‘speciale’ broer of zus, dat wil zeggen een broer of zus met een chronische lichamelijke of psychische aandoening, een zintuigelijke of verstandelijke beperking. Te denken valt aan ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve beperkingen, kanker en andere ziektes of handicaps. Een kwart tot een derde van alle kinderen groeit op met zo’n speciale broer of zus.

Wat dit boek vooral laat zien is dat al die bijzondere situaties niet negatief hoeven uit te pakken, integendeel. Maar dat is geen kwestie van toeval. Daar kunnen ouders en de broers en zussen zelf het nodige aan doen. Daarnaast wordt er gekeken naar wat het betekent om op te groeien zónder broers of zussen: als enig kind.

Voor deze (herziene) uitgave is gebruik gemaakt van de meest recente onderzoeken, en worden nieuwe behandelingsmogelijkheden genoemd. Het boek bevat intermezzo’s van twee broer-zusrelatie experts: Sheila van Berkel, orthopedagoog en Kirsten Buist, ontwikkelingspsycholoog. Handboek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen is geschikt voor iedereen die – vanuit zijn beroep of persoonlijk – meer wil weten over broers, zussen, hun relatie en de betekenis ervan.

Over de auteur

Prof. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC. Hij is expert op het gebied van de relatie tussen broers en zussen en publiceert hier regelmatig over voor vakgenoten en het algemene publiek.

Handboek Broers en zussen van speciale en gewone kinderen

Auteur: Frits Boer
Uitgever: LannooCampus
Uitvoering: Paperback, 240 pagina’s, 245 x 170 mm
EAN: 9789401475365
Prijs: € 32,99

Geen reactie's

Geef een reactie