GGZ ouderen vaak bij POH-GGZ

ouderen naar POH-GGZ

GGZ ouderen vaak bij POH-GGZ

De Nationale Zorggids schrijft vandaag dat er ruim 32.000 ouderen tussen de 65 en 74 jaar voor een lang consult (langer dan 20 minuten) bij de POH-GGZ is geweest. Dat is 1,7 procent van alle 65-74-jarigen. 85-plussers komen, absoluut en relatief, minder vaak bij de praktijkondersteuner. Lange visites en telefonische consulten komen in die leeftijdsgroep relatief meer voor, al blijft het gebruik beperkt tot 0,5 procent.

In 2016 hebben 18.000 ouderen gebruikgemaakt van de basis ggz. Een veel groter aantal ouderen, 60.000, heeft een traject zonder opname in de gespecialiseerde ggz gevolgd. Voor een depressie zijn 11.000 ouderen behandeld, 7.500 voor een delirium, dementie of andere cognitieve stoornis en 5.000 ouderen hebben te maken gehad met angststoornissen. Bijna 14.000 ouderen hebben een korte behandeling gevolgd, zonder nadere informatie over de diagnose.

Ongeveer zevenduizend ouderen zijn enige tijd opgenomen geweest in een ggz-instelling. Hiervan zijn 2.100 ouderen behandeld voor een depressie en 1.100 voor een delirium, dementie of andere cognitieve stoornis.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie