Gedwongen nachtdiensten voor psychiaters: ongewenst en onnodig

Gedwongen nachtdiensten voor psychiaters: ongewenst en onnodig

Gedwongen nachtdiensten voor psychiaters: ongewenst en onnodig

Meerdere politieke partijen willen middels aangepaste wetgeving psychiaters gaan verplichten tot het draaien van avond-, weekend- en nachtdiensten. Deze wetgeving zou een oplossing moeten zijn voor het personeelstekort dat met name tijdens deze diensten voor problemen zorgt. Echter is de bereidheid van psychiaters om diensten te draaien niet het probleem, schrijft het NRC.

Als oorzaak van de personeelskrapte tijdens nachten en weekenden wordt er vooral naar psychiaters gewezen die als zzp’er werkzaam zijn. Zij zouden te weinig diensten op zich nemen en daarmee deels verantwoordelijk zijn voor de onderbezetting in de crisiszorg. Veel zzp’ers geven echter aan geen problemen te hebben met het draaien van nachtdiensten en bieden dit zelfs regelmatig aan bij ggz-instellingen. Maar die organisaties gaan er vervolgens bij voorbaat al vanuit dat een zzp’er te duur zal zijn.

Bezorgd om kwaliteit

Waar veel psychiaters wel moeite mee hebben, is het gebrek aan kwaliteit die in de zorg geleverd wordt. Door tekorten en bezuinigingen kunnen psychiaters bij sommige ggz-instellingen niet de uitgebreide zorg bieden die patiënten nodig hebben, maar zijn ze wel verantwoordelijk voor de uiteindelijke zorgkwaliteit van de organisatie. Door diensten straks wettelijk te gaan verplichten, hebben psychiaters nog minder zeggenschap over de kwaliteit van de zorg. Uiteindelijk zullen patiënten hier dan ook de dupe van worden.

Manon Kleijweg is ouderenpsychiater en vraagt zich in het artikel van NRC af wat zo’n aangepaste wet nou eigenlijk zal opleveren:

“Is een wettelijk kader überhaupt wel nodig? Uit enquêtes onder psychiaters, naar aanleiding van het vertrek van een deel van hen uit de grote ggz-instellingen, blijkt namelijk dat het gros helemaal geen moeite heeft met het doen van diensten. Hun voornaamste probleem is het gebrek aan zeggenschap over de kwaliteit van de zorg. Wettelijk afgedwongen diensten ondermijnen deze zeggenschap nog meer. Enkel en alleen de directies van grote ggz-instellingen zullen garen spinnen bij deze motie. Zij krijgen voor een habbekrats psychiaters in de schoot geworpen die ’s nachts verplicht verantwoordelijkheid dragen voor welke puinhoop dan ook. Het lijkt er sterk op dat deze instellingen erop rekenden dat de politiek hen op dit punt zou matsen, gezien het lauwe animo voor spontane aanmeldingen van psychiaters als ik.”

Misschien moet de Tweede Kamer zich dus eerst nog eens goed verdiepen in de aard van het probleem, voordat men tot dwang en aanpassing van de wet overgaat.

Geen reactie's

Geef een reactie