Europese Dag van de Beroerte op 14 mei

Europese Dag van de Beroerte op 14 mei

Europese Dag van de Beroerte op 14 mei

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt de Europese Dag van de Beroerte plaats. Deze dag staat in het teken van voorlichting over het krijgen van een beroerte en de gevolgen daarvan; door het hele land worden informatiemarkten en lezingen gehouden en vinden activiteiten plaats. Ook op andere plekken in Europa worden deze periode evenementen gehouden in dit thema. Het is de 15e editie van de CVA-preventiedag en wordt sinds 2015 georganiseerd door Hersenletsel.nl.

De Dag van de Beroerte is in het leven geroepen door de Europese koepelorganisatie SAFE (Stroke Aliance For Europe) waar organisaties uit 19 landen bij zijn aangesloten. Aan de hand van deze preventiedagen hoopt SAFE het aantal beroertes, waar zowel de TIA en het herseninfarct als de hersenbloeding onder vallen, te reduceren en te zorgen dat mensen die getroffen worden zo goed en snel mogelijk hulp krijgen. Op de Dag van de Beroerte worden mensen geïnformeerd over de verschijnselen van een CVA (cerebrovasculair accident), hoe ze het kunnen herkennen, hoe er gehandeld moet worden wanneer iemand getroffen wordt en welke gevolgen het kan hebben. Ook worden risicofactoren voor het krijgen van een beroerte benoemd – zoals een ongezonde leefstijl en een hoge bloeddruk – en kunnen mensen zich op sommige locaties laten testen op deze risicofactoren.

Het thema waar dit jaar de focus op ligt, is ‘het leven na een beroerte’. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de (blijvende) schade die kan optreden als gevolg van een beroerte en hoe men daarmee om kan gaan. In sommige regio’s vinden de hele week evenementen plaats die in het teken staan van de beroerte en voorlichting daarover.

Meer informatie en een overzicht van de deelnemers die activiteiten organiseren, vindt u op www.dagvandeberoerte.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie