Emotionele intelligentie trainen met videogames

Emotionele intelligentie trainen met videogames

Emotionele intelligentie trainen met videogames

In een Italiaanse studie is onderzoek gedaan naar een methode om emotionele intelligentie (EI of EQ) bij jongeren te trainen aan de hand van videogames. De onderzoekers hebben een training ontworpen in de vorm van een game, om vervolgens te bekijken wat het effect van het spel is op de emotionele vaardigheden van jongens en meisjes tussen de 14 en 16 jaar oud.

Bij een groep van 108 leerlingen is voorafgaand aan het experiment, na afloop en 3 maanden na het experiment de emotionele intelligentie onderzocht met behulp van een bestaande EQ-test. Deze test meet drie soorten vaardigheden: evaluatie en herkenning van emoties van anderen en de reactie daarop (empathie), beoordeling en bewustzijn van de eigen emoties, en regulatie en uiting van emoties. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een vragenlijst die beoordeelt in hoeverre proefpersonen gebruik maken van twee verschillende strategieën om emoties te reguleren.

De leerlingen bestonden voornamelijk uit meisjes en er deden enkele jongens mee aan het onderzoek; de meeste leerlingen gaven aan wel vaker videogames te spelen. Ze werden verdeeld in een trainingsgroep en controlegroep, waarbij de trainingsgroep in acht sessies van anderhalf uur videogames speelde die speciaal waren geselecteerd als ‘tool’ om de emotionele intelligentie te verbeteren. De controlegroep kreeg deze trainingen niet gedurende het experiment.

Uit de resultaten bleek dat de leerlingen uit de trainingsgroep een verbetering hadden in het bewustzijn van de eigen emoties, wat bij de leerlingen uit de controlegroep niet het geval was. Drie maanden later was dit effect echter weer verdwenen. Daarnaast was er bij de trainingsgroep een toename in het gebruik van een van de emotionele regulatiestrategieën, een effect dat juist pas na drie maanden zichtbaar was en nog niet direct na afloop van de trainingen. Op het gebied van de andere emotionele vaardigheden zijn geen duidelijke effecten gevonden.

De bevindingen roepen nog allerlei vragen op en zijn slechts een begin van vervolgonderzoeken die moeten plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van games om emotionele intelligentie te trainen. Videogames kunnen zowel emoties oproepen (denk aan frustratie, spanning, nieuwsgierigheid, blijheid, trots, teleurstelling etc.) als een bepaalde controle vragen om met die emoties om te gaan. Daarnaast kunnen verhaallijnen in het spel in zekere mate een representatie zijn van situaties en sociale relaties in het dagelijks leven. Deze elementen maken videogames een interessant onderwerp voor verder onderzoek naar de effecten op emotionele intelligentie.

Het volledige onderzoeksartikel, gepubliceerd in Games for Health Journal, lees je hier.

Geef een reactie