EEG Coherentie bij Psychopathische Persoonlijkheidstrekken

EEG Coherentie bij Psychopathische Persoonlijkheidstrekken

In het GGZ Vaktijdschrift is een nieuwe bijdrage van Dr. Jan Berend Deijen. Hij en zijn collega Laira Donkersteeg maken deel uit van een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit uit Amsterdam en Hersencentrum. Met exact gelijktijdige scans van 2 personen onderzoekt Dr. Deijen of er interactie tussen hersenen plaatsvindt tijdens het samenwerken. 

In het  artikel beschrijven Donkersteeg en Deijen de resultaten van hun onderzoek naar de mate van psychopathische persoonlijkheidstrekken op intrapersoonlijke en interpersoonlijke correlaties in frontale en temporale hersengebieden. Hyperscanning is een sterk groeiend wereldwijd onderzoeksgebied. De auteurs slagen er redelijk in om de relevantie van zowel persoonlijkheidsonderzoek als hyperscanning te beschrijven, en in iets mindere mate de relevantie van de combinatie van de twee.

Relevantie en vraagstelling

De stoornis psychopathie wordt gekenmerkt door een cluster van persoonlijkheidstrekken (e.g. oppervlakkige charme, egocentriciteit en gebrek aan empathie) en sociaal afwijkend gedrag (e.g. impulsief gedrag en onverantwoord gedrag). Bij psychopathie worden afwijkingen gevonden in de (pre)frontale hersengebieden. In deze studie is de invloed van de mate van psychopathische persoonlijkheidstrekken op intrapersoonlijke en interpersoonlijke correlaties in frontale en temporale hersengebieden onderzocht.

Resultaat

Uit de resultaten bleek dat YPI totaalscores niet significant samenhingen met verschillen in intrapersoonlijke correlaties in frontale en temporale gebieden tijdens sociale interactie. Daarnaast bleek dat YPI totaalscores niet significant samenhingen met verschillen in interpersoonlijke correlaties in linker en rechter frontale gebieden tijdens sociale interactie. Wel werd een significant hoofdeffect gevonden voor hemisferische zijde, waarbij linker frontale interpersoonlijke correlaties gemiddeld hoger waren dan rechter frontale interpersoonlijke correlaties, Wilk’s Lamba = .42, (1, 5) = 7.00, < .05, = .58. Tot slot bleek dat emotioneel geladen situaties de invloed van de YPI op interpersoonlijke correlaties niet significant versterkte.

Conclusie

De beperkingen van deze studie leiden ertoe dat de bevindingen niet generaliseerbaar zijn naar de populatie mensen met psychopathie. Echter, EEG hyperscanning is een vrij nieuwe onderzoeksmethode op het gebied van psychopathie en meer onderzoek naar intra- en interpersoonlijke coherentie aan de hand van hyperscanning kan mogelijk helpen bij het verduidelijken van afwijkingen in de hersenen bij psychopathie tijdens sociale interacties.

Intra- en Interpersoonlijke EEG Coherentie bij Psychopathische Persoonlijkheidstrekken

1 Reactie
  • Gert
    Geplaatst op 16:03h, 08 oktober Beantwoorden

    Interessant! Dit wil ik wel eens proberen als ik met mijn vrouw samenwerk

Geef een reactie