Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

convenant ggz

Convenant Herstel & Participatie Midden-Holland

Op 13 februari aanstaande bekrachtigen vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking op het gebied van Herstel & Participatie. Deze bekrachtiging krijgt vorm door de ondertekening van een convenant. De vijf partijen, te weten Kwintes, KernKracht, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen en het Leger des Heils, spreken af dat al hun activiteiten op het gebied van herstel en participatie voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de activiteit organiseert. Herstel & Participatie Midden-Holland is aangesloten bij Nieuwe wegen ggz en opvang.

Lees verder op nieuwewegenggzenopvang

Geen reactie's

Geef een reactie