Publications

 THE USE OF THE ERIKSEN FLANKER TASK AS TRAINING INSTRUMENT FOR COGNITIVE CONTROL IN INHIBITION DISORDER

 DE KRACHT VAN HET PAARD ALS CO-THERAPEUT

Lees het artikel in PDF

 DIEREN OP EEN AFDELING VOOR DUBBELE PROBLEMATIEK – EEN KWALITATIEVE STUDIE NAAR ERVARINGEN VAN PATIËNTEN EN PERSONEEL

Lees het artikel in PDF

 AGRESSIEF GEDRAG EN SEPARATIE IN DE GGZ – INVLOED VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN PATIËNTEN

Lees het artikel in PDF

 HET EFFECT VAN HORMOONBEHANDELING OP HET EMOTIONEEL WELZIJN EN HET COGNITIEF FUNCTIONEREN VAN TRANSMANNEN

Lees het artikel in PDF

 EASTPP OUTPERFORMS STPP IN OVERCOMING CORE PERSONALITY PROBLEMS

Lees het artikel in PDF

 MIND SUPPORT: A SYSTEMATIC REVIEW OF ONLINE PEER SUPPORT PLATFORMS

Lees het artikel in PDF

 THE EFFECTS OF EEG NEUROFEEDBACK ON ATTENTION AND SLEEP IN INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT ADHD OR INSOMNIA: A LITERATURE REVIEW

Lees het artikel in PDF

 KRITISCH REALISME EN INNOVATIE

Lees het artikel in PDF

 HET EFFECT VAN EEN ROOKVRIJE GGZ

Lees het artikel in PDF

 INTRA- EN INTERPERSOONLIJKE EEG COHERENTIE BIJ PSYCHOPATHISCHE PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN

Lees het artikel in PDF

 FINGER TAPPING BIJ OUDEREN

Lees het artikel in PDF

 DE INVLOED VAN HET LABYRINT OP DE STROOP KLEUR- WOORD TEST-PRESTATIE EN AFFECT VAN MENSEN MET EEN ONDER- EN BOVENGEMIDDELDE STEMMING

Lees het artikel in PDF

 KORTE, BEGELEIDE MEDITATIE HEEFT GEEN INVLOED OP INTRA- EN INTERPERSOONLIJKE EEG COHERENTIE EN HARTSLAGFREQUENTIE VAN ONGEOEFENDE STUDENTEN

Lees het artikel in PDF

 DIERONDERSTEUNDE PSYCHOTHERAPIE BIJ EEN VOLWASSENE MET VROEGKINDERLIJKE CHRONISCHE TRAUMATISERING

Lees het artikel in PDF

 HERSENACTIVITEIT TIJDENS EEN PANIEKAANVAL

Lees het artikel in PDF

 PERSOONLIJKHEID EN HERSENCONNECTIVITEIT, EEN NIEUWE UITDAGING?

Lees het artikel in PDF

 PRENATALE MOEDERLIJKE STRESS EN COGNITIEVE, PSYCHIATRISCHE EN MOTORISCHE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN VAN HET KIND: SYSTEMATISCHE REVIEW


Lees het artikel in PDF

 OP DEZELFDE GOLFLENGTE

Lees het artikel in PDF

 KUNST ALS GENEESMIDDEL

Lees het artikel in PDF

 

 INVLOED VAN PREFRONTALE HERSENFUNCTIES, PERSOONLIJKHEIDSFACTOREN EN COPING OP MOEDELOOSHEID EN DOODSWENS

Lees het artikel in PDF