Subjects

ggz.nl invites papers for following fields


  • GGZ Vaktijdschrift (GGZV) wordt digitaal uitgegeven onder ISSN: 2589-8108. Het is een breed georiënteerd vaktijdschrift voor de geestelijke gezondheidszorg. Naast wetenschappelijke studies is er plaats voor opinie
  • wet en regelgeving
  • casuïstiek en verdieping over diagnostiek en therapievormen. Klinische en wetenschappelijke artikelen in GGZV worden geïndexeerd in Google Scholar.